Aplikacja do rejestracji odpowiedzi podczas zawodów Trail-O i pomiaru czasu na tempówkach

Wersja: 4.11.9(0)
Tłumaczenie: Adrian Król
Podziękowania: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Wstęp

 • Pomoc dla użytkowników aplikacji, to znaczy dla sędziów i zawodników. Pomoc dla organizatorów na stronie aplikacji http://ant.yq.cz.
 • ANT może pracować w kilku trybach:
  • Zarządzanie zawodami (zarządzanie plikami wyników, obliczanie wstępnych wyników, odczyt ToePunch chipów, itp.).
  • Pomiar czasu i rejestracja odpowiedzi podczas TempO przez sędziów.
  • Samodzielny wybór odpowiedzi i kontrolowanie czasu podczas TempO przed zawodnika.
  • Samodzielna rejestracja odpowiedzi podczas trasy PreO przez zawodnika z wykorzystaniem własnego telefonu (tryb elektronicznej karty startowej).
  • Potwierdzanie odpowiedzi podczas klasycznej trasy (PerO) przez zawodnika - telefon pełni funkcję stacji potwierdzającej.
  • Jako stacja w funkcji Start i Meta.
 • Aplikacja musi być skonfigurowana pod konkretne zawody.
  • Jeżeli chcesz przetestować aplikację, naciśnij Przykłady w menu startowym i wybierz jakieś przykładowe zawody. ANT skonfiguruje się automatycznie, i pojawi się główny ekran dla wybranego przykładu i aplikacja będzie gotowa do testowania.
  • Jeżeli posiadasz konfigurację przygotowaną przez organizatora, naciśnij Zawody na ekranie startowym, wybierz zasób ze źródłem konfiguracji (najczęściej serwery ant.yq.cz, top.yq.cz lub preoresultat.se), wybierz właściwe zawody i ANT ściągnie konfigurację. Jeżeli jesteś sędzią podczas TempO, zobaczysz przycisk Stacje na ekranie początkowym i następnie powinieneś wybrać numer stacji, którą obsługujesz (zobasz rozdział Konfiguracja stacji i tras).
  • Jeżeli chcesz wykorzystać wcześniej pobraną konfigurację, możesz wybrać źródło Poprzednie konfiguracje i odszukać konfigurację po nazwie zawodów.
  • Jeśli chcesz użyć konfiguracji już pobranej na telefon w postaci pliku, możesz ją znaleźć w lokalnym systemie plików.
  • Jeżeli chcesz przetestować własną konfigurację, będziesz musiał odwiedzić więcej pozycji w menu, w tym Preferencje, Zawody, Stacje, Trasy i może Lista startowa i Mapy (zobacz odpowiednie tematy w pomocy).
 • Kiedy konfiguracja jest gotowa, pojawi się strona startowa.
  • Jeżeli jesteś sędzią podczas czasówki, na początkowej stronie pojawi się opcja wyboru zawodnika (zobacz rozdział Wybór zawodników). Możesz wybrać zawodnika i rozpocząć procedurę (zobacz rozdział Sędzia dla TempO).
  • Jeżeli jesteś zawodnikiem korzystającym z ANT w opcji elektronicznej karty startowej, początkową stroną będzie opcja wyboru zawodnika (zobacz rozdział Wybór zawodników). Wybierz swoje nazwisko i rozpocznij zawody (zobacz rozdział Potwierdzanie na mobilnej karcie).
  • Jeżeli jesteś zawodnikiem korzystającym z ANT w opcji stacji Start, Meta lub stacji potwierdzającej PK, stroną startową będzie ekran wyboru zawodnika (zobacz rozdział Wybór zawodników). Wybierz swoje nazwisko, następnie Start, odpowiedź lub Metę (zobacz rozdział Potwierdzanie na stacji).
  • Jeżeli jesteś sędzią używającym ANT w trybie administratora zawodów, stroną startową będzie ekran z zestawem przycisków do uruchomienia operacji, które naszym zdaniem, będziesz używać najczęściej.
 • Przed zawodami naładuj w pełni telefon i obetnij paznokcie :-) Pamiętaj, że zawsze lepiej jest używać opuszki palców.

 

Ustawienia preferencji

 • Element Menu Preferencje umożliwia dostosowanie niektórych funkcji lub zachowań aplikacji zgodnie z Twoimi preferencjami.
 • Jeżeli nie lubisz używać domyślnego języka telefonu lub język jest niedostępny, możesz wybrać jeden z obsługiwanych języków.
 • ANT wymaga ustawienia katalogu roboczego. Zazwyczaj ANT wybiera go samodzielnie, ale czasami katalog musi być wybrany ręcznie.
 • Podczas zadań TempO, ANT wyświetla instrukcje i pytania, które sędziowie muszą przekazać zawodnikom. Składają się one z 2 części: pierwsza do podania przed pokazaniem mapy, a druga później. Możesz wybrać czy ANT ma je pokazać na dwóch oddzielnych ekranach, czy razem na jednym ekranie.
 • Aby zapobiec przypadkowemu wyborowi odpowiedzi, możesz wybrać zabezpieczenie poprzez skonfigurowanie ANT w taki sposób aby wymagane było podwójne kliknięcie wyboru zadania, lub potwierdzenie wyboru każdego zadania za pomocą dodatkowego przycisku.
 • Po odczytaniu zestawu chipów ToePunch, wynik zawodnika może być wydrukowany na drukarce Bluetooth. Funkcję tę można włączyć i wyłączyć oraz wybrać drukarkę w menu Preferencje.

 

Ustawienia uprawnień systemowych

 • ANT wymaga ustawienia dla niego pewnych uprawnień systemowych aby mógł kontrolować zachowanie telefonu podczas pracy. Okna dialogowe dla tych uprawnień są automatycznie otwierane tylko wtedy kiedy jest to potrzebne w bieżącym trybie i powinny być zaakceptowane przez użytkownika.
 • ANT potrzebuje uprawnień do zmiany ogólnych ustawień telefonu aby móc wyłączyć automatyczny tryb uśpienia.
  • Jeżeli dostęp do tego ustawienia jest zablokowany, należy ręcznie ustawić limit czasu wyłączenia ekranu na kilka minut.
 • ANT potrzebuje dostępu do ustawienia trybu "Nie przeszkadzać" po to aby mógł odrzucać połączenia przychodzące podczas pomiaru czasu.
  ⚠ Niestety niektóre aplikacje są bardzo inwazyjne, że ignorują to ustawienie. Rekomendujemy więc aby wykonać testowe połączenia podczas pomiaru czasu! ⚠
  • Jeżeli dostęp do tej funkcji jest zablokowany, należy ręcznie wyłączyć połączenia przychodzące.
 • ANT wymaga dostępu do Bluetooth, jeżeli chcesz drukować odpowiedzi dla zawodników na drukarce BT.
  • Jeżeli dostęp do Bluetooth jest zablokowany, nie możesz wydrukować odpowiedzi zawodników.

 

Konfiguracja zawodów

 • Pozycja menu Zawody umożliwia zmianę konfiguracji zawodów, wybrać nowe zawody, lub zmienić niektóre elementy konfiguracji. Większość użytkowników nigdy nie będzie z tego korzystać.
 • Przed użyciem ANT dla nowych zawodów, należy użyć przycisku Wyczyść zawody aby wyczyścić starą konfigurację. Jeżeli istnieją stare pliki z wynikami, program zapyta czy je usunąć.
  • Odpowiedź Nie jest dopuszczalna. Pliki z poprzednich zawodów bez żadnych problemów mogą być zachowane i wykorzystane do dalszej analizy.
  • Odpowiedź Tak w przypadku wykonywania testu aplikacji przed zawodami kiedy w aplikacji zapisano abstrakcyjne dane dla bieżących zawodów.
 • Jeżeli masz przygotowany plik konfiguracyjny, wystarczy jedynie skonfigurować element Plik konfiguracyjny zgodnie z instrukcjami organizatora (zobacz Wybór zasobów/celów) a aplikacja sama załaduje konfigurację. To kończy procedurę konfiguracji i można opuścić okno dialogowe za pomocą przycisku Gotowe.
 • Poniższe kroki są zazwyczaj potrzebne tylko w przypadku samodzielnego tworzenia konfiguracji.
  • Element ID zawodów jest potrzebny do rozróżnienia zawodów podczas przetwarzania wielu plików z wynikami.
  • Jeżeli skonfigurujesz zawody w innym dniu niż dzień zawodów, możesz zmienić tę datę.
  • W zależności od bieżącego trybu aplikacji można zmieniać niektóre ustawienia zawodów, np. czy zawodnicy mogą odpowiadać w dowolnej kolejności i czy mogą zmieniać swoje odpowiedzi.
  • Do celów testowych można włączyć tryb Tryb testowy w którym ANT nie ustawia trybu Nie przeszkadzać i nie ustawia limitu czasu wyłączenia ekranu.
  • Możesz wybrać metodę identyfikacji zawodników. Oprócz identyfikacji za pomocą nazwiska lub numeru startowego możliwe jest również użycie chipów NFC lub chipów ToePunch. W tym przypadku można wybrać, czy nieznane chipy mają być przypisane do zawodników z isty startowej. Chipy systemu ToePunch mogą być używane wyłącznie do identyfikacji, lub do zapisywania wyników zawodników na stanowisku czasowym.
  • Można zablokować menu aby zawodnicy nie mogli zmienić ustawień zawodów. Następnie należy ustawić PIN i/lub zestaw numerów chipów aby sędziowie mogli odblokować menu.
  • Dla TempO można określić, że będzie drugi sędza mierzący czas i oba czasy będą zapisywane do wyników.
  • Instrukcje, które mają być wyświetlane lub przekazywane zawodnikom mogą być w języku angielskim lub w języku aplikacji.
  • Podczas zadań TempO, ANT wyświetla instrukcje i pytania, które sędziowie muszą przekazać zawodnikom. Składają się one z 2 części: pierwsza do podania przed pokazaniem mapy, a druga później. Możesz wybrać czy ANT ma je pokazać na dwóch oddzielnych ekranach, czy razem na jednym ekranie.
  • Można również wybrać, które informacje i pytania będą wyświetlane i w jakiej kolejności będą wyświetlane.
  • Jeżeli ANT oblicza wyniki, można wybrać czy będą one prezentowane w pełnej formie, czy bez odpowiedzi, zaliczonych punków i czasów.

 

Konfiguracja stacji i tras

 • Pozycje menu Stacje i Trasy umożliwiają organizatorowi zmianę różnych parametrów zawodów. Zwykły użytkownik zazwyczaj ich nie potrzebuje. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy sędzia aktywuje stacje czasowe, na których będzie pracować. Odbywa się to poprzez kliknięcie przycisku na początku wiersza lub kilku wierszy.
 • Podobna sytuacja występuje gdy organizator aktywuje stacje do potwierdzania PK, stacje Startu i Mety i kiedy ANT jest wykorzystywany jako stacja.
 • W przypadku samodzielnego konfigurowania zawodów, musisz podać numer stacji/trasy, korzystając w tym celu z trybu edycji, do którego możesz przejść naciskając przycisk "trybik" w prawym górnym rogu. Parametry stacji:
  • Kategoria (jeśli zostały zdefiniowane przez organizatora, np. kategoria, etap, runda)
  • Numer stacji/trasy,
  • Liczba flag na stacji,
  • Odpowiedź Zero,
  • Liczba zadań na stacji lub dla trasy,
  • Limit czasowy w sekundach (tylko czasówki),
  • Liczba sekund po których wydawane jest ostrzeżenie dla zawodnika (tylko czasówki),
  • Poprawne odpowiedzi (jeżeli ANT oblicza wyniki).
 • Jeżeli dwóch sędziów mierzy czas, można określić, które urządzenie będzie wysyłać wyniki na serwer (zaznaczając pole wyboru w kolumnie z ikoną przesyłania).
 • Nowe stacje/trasy można dodawać za pomocą przycisku Dodaj .
 • Zmiany należy potwierdzić naciskając przycisk Gotowe .

 

Zarządzanie listą startową

 • Pozycja menu Lista startowa umożliwia wyświetlenie listy startowej (lub raczej "listę zawodników") klikając przycisk z ikoną lupy w wierszu z wybraną kategorią. W niektórych przypadkach umożliwia również pobieranie listy startowej w zależności od używanego trybu listy startowej.
 • Aplikacja może pracować z listą startową w kilku trybach:
  • Lista startowa jest częścią pliku konfiguracyjnego. Jest to najbardziej powszechny sposób. W tym przypadku nie jest wymagane żadne specjalne działanie ponieważ lista startowa zostanie załadowana automatycznie i w razie potrzeby może zostać ponownie załadowana poprzez załadowanie zaktualizowanej konfiguracji.
  • Nie korzysta się z listy startowej (opcja Brak listy startowej), wszystkie nazwiska lub numery zawodników muszą być wprowadzone ręcznie.
  • Przykładowa lista startowa wbudowana w aplikację do wykorzystania do celów testowych.
  • Organizator opublikował listę startową na serwerze internetowym i określił jej adres URL w pliku konfiguracyjnym. W takim przypadku można załadować listę startową klikając przycisk pobierania.
  • Organizator udostępnił listę startową w osobnym pliku. W takim przypadku należy wprowadzić/wybrać jej ścieżkę (zobacz pomoc do okna dialogowego Wybór zasobów/celów dialog) i zostanie ona załadowana.

 

Konfiguracja mapy

 • Jeśli chcesz korzystać z map które będa pokazywane w ANT podczas TempO musisz zdefiniować źródło map:
  • W przypadku źródła internetowego podajesz adres URL i po pobraniu pliku TAR z mapami, zostaną one rozpakowane do wewnętrznego katalogu.
  • Jeśli mapy są już obecne w lokalnym systemie plików, musisz określić katalog główny (z mapami lub z katalogami map według kategorii).
 • Rejestrując odpowiedzi, orientacja wyświetlacza urządzenia jest stała. Możesz wybrać orientację pionową lub poziomą w zależności od tego, który z nich jest lepszy dla konkretnego formatu mapy.
 • Dla każdej stacji musisz ustawić następujące atrybuty:
  • Powiększenie mapy (w %).
  • Określenie czy mapy są kompletne (czy zawierają piktogramy i strzalki północy), czy też mapy i opisy znajdują się w oddzielnych plikach.
  • Żądany kąt obrotu w lewo (tzn. kierunek patrzenia w stopniach).
  • Określenie czy mapa ma zostać wycięta w formie okręgu.
 • Możesz wyświetlić podgląd map dla stacji klikając przycisk lupy.
 • Musisz potwierdzić zmiany klikając przycisk Gotowe.

 

Wybór zasobów/celów

 • To okno dialogowe pojawia się w kilku sytuacjach, kiedy zasób (dla danych wejściowych i wyjściowych) ma zostać wybrany. Jeśli jesteś sędzią lub zawodnikiem, zazwyczaj użyjesz go tylko raz, aby wybrać lokalizację danych wydarzenia dostarczonych przez organizatorów.
 • Zasób może znajdować się w różnych miejscach:
  • Jeśli zasób znajduje się na serwerze www, powinieneś wpisać adres URL (z wyjątkiem przypadku serwerów ant.yq.cz, top.yq.cz and preoresultat.se dla których URL jest znany). Oprócz adresu zwykle wymagany jest również identyfikator zdarzenia. Jeśli serwer obsługuje tę funkcję, możesz pobrać listę zawodów (za pomocą przycisku z ikoną lupy) i wybrać właściwe zawody klikając na konkretną pozycję na liście.
  • Jeśli zasób znajduje się na serwerze, na którym działa inne urządzenie ANT (ANT Master Server) należy sprawdzić i ewentualnie poprawić adres IP w adresie URL.
  • Jeśli zasób znajduje się w lokalnym systemie plików, możesz ręcznie wpisać ścieżkę pliku lub katalogu, lub wybrać go przeglądając dysk (za pomocą przycisku z ikoną lupy).
  • Jeśli zasób znajduje się na urządzeniu podłączonym przez Bluetooth konieczne będzie włączenie funkcji Bluetooth i sparowanie urządzeń. ANT wyświetli odpowiednie okno dialogowe ustawień systemowych.
 • Wszelkie dodatkowe dane (np. hasło, zestaw znaków itp.) podane przez organizatora, należy wpisać w odpowiednie pola.
 • W przypadku przesyłania HTTP można określić limit czasu aby uniknąć wyjątkowo długiego oczekiwania w przypadku problemów z siecią.

 

Wybór zawodników

 • Imię i nazwisko zawodnika i/lub numer startowy można wybrać z listy startowej lub wpisać ręcznie, lub można go zidentyfikować poprzez umieszczenie chipa NFC w urządzeniu. Pomiędzy tymi trybami można przełączać się za pomocą przycisków: ikony NFC lub znaków z klawiatury.
 • Jeśli ANT zna typ telefonu/tabletu, zielony znacznik na ekranie pomaga wskazać pozycję czytnika NFC. Jest on umieszczony mniej więcej na środku urządzenia, lub na krawędzi lub w rogu zgodnie z kierunkiem strzałki. Chip należy umieścić z tyłu urządzenia. W przypadku chipów ToePunch, można użyć dowolnego żetonu z zestawu.
 • Jeśli masz listę startową, możesz wpisać dowolną część nazwy lub numeru zawodnika (w ten sposób unikaj wpisywania polskich znaków) lub skorzystać z rozwijalnej listy zawodników.
  • Jeśli użyjesz znaku pojedynczej spacji, otrzymasz całą listę startową.
  • Jeśli pojawi się lista zawodników i nie chcesz z niej korzystać, możesz nacisnąć przycisk Powrót lub kliknąć poza listą.
 • Jeśli wybierzesz za pomocą przycisków numerycznych, zobaczysz listę zawodników dopiero po kliknięciu przycisku filtrowania (lejek), lub po dokonaniu wyboru.
 • Kliknięcie pełnego lejka pokazuje wszystkich zawodników; kliknięcie pustego lejka pokazuje tylko tych którzy nie ukończyli jeszcze danej stacji/części trasy.
 • Przyciski aplikacji z cyframi czasami nie wyświetlają przefiltrowanej listy. W takim przypadku wystarczy kliknąć pole edycji nazwy zawodnika aby wyświetlić klawiaturę i nacisnąć Powrót aby ją ponownie ukryć. Wtedy filtr powinien zadziałać.
 • Wybieranie zawodników w orientacji pionowej telefonu/tabletu jest lepsze, ponieważ lista konkurentów pojawia się natychmiast.
 • W orientacji poziomej, podobny efekt można uzyskać, naciskając przycisk Gotowe po wprowadzeniu wystarczającej liczby znaków nazwy lub numeru.
 • Jeśli pojawi się nowy zawodnik, którego nie ma na liście startowej (lub jeśli nie masz listy startowej) musisz ręcznie wprowadzić całą nazwę lub numer zawodnika.
 • Naciskając przycisk Powrót, można powrócić do menu głównego. Stamtąd można użyć przycisku Sędzia aby powrócić do wyboru zawodnika.

 

Sędzia dla TempO

 • Po naciśnięciu przycisku TERAZ!, uruchomi się licznik czasu i pojawią się przyciski odpowiedzi (w tym przycisk X wykorzystywany w przypadku braku odpowiedzi) Od tego momentu nie można powrócić - musisz dojść do końca procedury.
 • Po udzieleniu ostatniej odpowiedzi lub po upływie limitu czasu, pojawi się przycisk Stop (z czarnym kwadratem), jednak licznik czasu nie zatrzymuje się a wszelkie dodatkowe odpowiedzi i czasy będą nadal rejestrowane (aby były dostępne na wszelki wypadek).
 • Jeśli naciśniesz przycisk złej odpowiedzi, naciśnij następnie przycisk prawidłowej odpowiedzi i kontynuuj. Jeśli naciśniesz przycisk przez pomyłkę, nie przejmuj się i kontynuuj. ANT pozwala poprawić takie błędy przed zapisaniem danych.
 • Jeżeli naciśniesz przycisk TERAZ! przedwcześnie, masz dwie możliwości:
  • Wystarczy kliknąć dowolne przyciski odpowiedzi (wszystkie), a następnie usunąć rekord zamiast go zapisywać i powrócić do początku odmierzania czasu.
  • Jeśli minęło tylko kilka sekund, uruchomić stoper, zakończyć procedurę startową z zawodnikiem i nacisnąć przycisk X  w momencie faktycznego rozpoczęcia pomiaru czasu. Później możesz usunąć tę początkową część w tym pierwszą "odpowiedź" i przesunąć start(używając przycisku Przesuń początek).
 • Jeśli podczas odmierzania czasu nadejdzie połączenie, może tymczasowo pojawić się okno aplikacji telefonu, zasłaniając wyświetlacz. W takim przypadku nie jest wymagane żadne działanie, okno zniknie nie zakłócając procesu pomiaru.
 • Jedynym sposobem na opuszczenie tego okna dialogowego jest naciśnięcie przycisku Stop.

 

Rejestrowanie odpowiedzi i czasu

 • Po zatrzymaniu czasu, pojawią się odpowiedzi i czas zawodnika i należy zakończyć operację rejestrowania wyników.
 • Jeśli wszystko było w porządku, wystarczy nacisnąć przycisk Zapisz. Pomyślne zapisanie wyniku na dysku wewnętrznym jest potwierdzane przez ANT i można dodatkowo zapisać wynik na papierową kartę startową zawodnika.
 • Jeśli na stacji znajduje się drugi sądzia, który mierzy czas, musisz sprawdzić i jeśli to konieczne, skorygować czas zarejestrowany przez drugiego sędziego.
 • W wyjątkowym przypadku jeżeli wystąpił problem i coś się nie zgadza, można i należy zmienić błędne dane w wyniku przed zapisaniem i wysłaniem na serwer.
 • Jeśli organizator zażąda automatycznego przesyłania, transfer rozpocznie się po kliknięciu przycisku OK. Jeśli się nie powiedzie, ANT umożliwia zmianę ustawień przesyłania.
 • Organizator może również zdecydować czy zapisać wyniki kontroli czasowej na chipy ToePunch zawodnika (zobacz rozdział Zapisywanie wyniku na chipach ToePunch).
 • Jeśli zamkniesz okno zbyt wcześnie (np. przed zapisaniem danych na papierowej karcie lub chipie), można ponownie uruchomić to okno dialogowe używając akcji Przejrzyj ostatni rekord menu głównego Działania specjalne.
 • Jeśli chcesz zobaczyć wyniki później, możesz odwiedzić Wyniki i przejrzeć plik wyników.

 

Aktualizowanie odpowiedzi i czasów

 • Jeśli przed uruchomieniem wybrałeś niewłaściwego zawodnika, możesz zmienić nazwisko ręcznie, lub wybrać właściwego zawodnika z listy startowej za pomocą ikony lupy (po zakończeniu wybierania można powrócić do trybu edycji za pomocą ikony "haczyk").
 • Można wstawić niezarejestrowaną odpowiedź (klikając przycisk z symbolem "+"). Typowe zastosowanie wgdy zawodnik przewraca dwie mapy jednocześnie.
 • Możesz zmienić dowolną odpowiedź klikając przycisk odpowiedzi.
 • YMożesz usunąć odpowiedź klikniętą przez pomyłkę a aplikacja pozwoli zachować oryginalny czas, lub użyć późniejszego.
  • Odpowiedz Tak, jeśli naciśnięto niewłaściwy przycisk gdy zawodnik odpowiadał i później poprawiłeś odpowiedź.
  • Odpowiedz Nie, jeśli wcisnąłeś przycisk przez pomyłkę, chociaż zawodnik nie udzielił odpowiedzi.
 • Przed przyciskami do usuwania odpowiedzi znajduje się przycisk do przesuwania startu. Jest on używany, jeśli przypadkowo uruchomiłeś stoper wcześniej, i naciśnięto bezsensowną odpowiedź (X) w momencie faktycznego startu. Przycisk powoduje usunięcie całej sekcji od wcześniejszego startu do rzeczywistego startu.
 • Za pomocą przycisków +1/-1, można zmieniać całkowity czas o jedną sekundę w górę i w dół.
 • Zaleca się odnotowanie zmian w polu Komentarz.
 • Wszystkie zmiany mogą zostać cofnięte za pomocą przycisku Przywróć.
 • Cały rekord może również zostać nieodwołalnie usunięty za pomocą przycisku Usuń.
 • Jedynym sposobem na opuszczenie tego okna dialogowego, po wprowadzeniu zmian jest naciśnięcie przycisku Zapisz.

 Zapisywanie wyniku na chipach ToePunch

 • Organizator może zdecydować o zapisaniu wyników kontroli czasowej na chipy ToePunch zawodników aby można je było odczytać i przetworzyć razem z danymi trasy.
 • W tym przypadku, natychmiast po zapisaniu danych do pliku wewnętrznego, sędzia powinien przyłożyć chip zawodnika Start/Finish/Info do telefonu komórkowego dzięki czemu ANT zapisze odpowiedzi i czas zawodnika na chipie.
 • Jeśli operacja się nie powiedzie, sędzia może ponownie przyłożyć chipa lub kontynuować bez zapisywania danych na chipie.

 

Potwierdzanie na mobilnej karcie

 • W trybie elektronicznej karty startowej (telefon/tablet jest noszony przez zawodnika) identyfikujesz się przed startem (zobacz rozdział Wybór zawodników), następnie wybierasz (część) trasy, na której chcesz rywalizować (jeśli jest tylko jedna część, ten krok jest pomijany) a następnie pojawia się ekran z przyciskiem startu (trójkąt).
 • Po uruchomieniu stopera, zostaną wyświetlone przyciski dla wszystkich zadań dla wybranej trasy.
 • Aby rozpocząć wprowadzanie odpowiedzi, najpierw kliknij przycisk z odpowiednim numerem zadania. Następnie pojawią się wszystkie możliwe przyciski odpowiedzi i możesz wybrać jeden z nich, klikając go.
 • Po wprowadzeniu odpowiedzi, zostanie ona wyświetlona na odpowiednim przycisku zadania. Odpowiedź można później zmienić, klikając ją ponownie, jeśli jest to dozwolone przez organizatora.
 • Aby zapobiec przypadkowym, niechcianym dotknięciom, można nacisnąć przycisk Powrót lub Zablokuj pomiędzy poszczególnymi potwierdzeniami. Aplikacja ukryta - można ją później przywrócić.
 • Po wykonaniu wszystkich zadań, można zatrzymać stoper, klikając przycisk zatrzymania (czarny kwadrat). OSTRZEŻENIE! Zatrzymanie timera musi zostać zatwierdzone poprzez kliknięcie specjalnego przycisku 5 sec.
 • Istnieją inne metody zapobiegania niezamierzonym dotknięciom ekranu. Można je aktywować w menu Preferencje (zobacz rozdział Ustawienia preferencji).

 

Potwierdzanie na stacji

 • Podczas potwierdzania na stacji, identyfikujesz się za pomocą chipa NFC lub nazwiska i/lub numeru startowego (zobacz rozdział Wybór zawodników) pojawia się wtedy lista zadań do wykonania na danej stacji.
 • Zadanie można wybrać, klikając dowolne miejsce w wierszu. OSTRZEŻENIE! Zadanie musi zostać wybrane w ciągu ok 5 sec. po czym ANT wyloguje użytkownika.
 • Jeśli na stacji jest tylko jedno zadanie, ten krok jest pomijany.
 • Po wybraniu zadania, pojawią się przyciski z literami odpowiedzi możesz wybrać odpowiedź klikając jedną z nich.
 • Wynik jest natychmiast zapisywany na dysku lokalnym urządzenia a ANT pozwala kontynuować odpowiedzi na kolejne zadanie (Następny przycisk) lub wylogowanie się (Koniec przycisk).

 

Odczyt chipów ToePunch

 • ANT może być używany jako punkt odczytu systemu ToePunch obsługiwany przez sędziego (lub zawodnika).
 • Jeśli ANT zna typ telefonu/tabletu, zielony znacznik na ekranie pomaga wskazać pozycję czytnika NFC. Jest on umieszczony mniej więcej na środku urządzenia, lub na krawędzi lub w rogu zgodnie z kierunkiem strzałki. Chip należy umieścić z tyłu urządzenia.
 • Chipy mogą być odczytywane w dowolnej kolejności. Po odczytaniu pierwszego żetonu ANT próbuje znaleźć jego numer na liście startowej. Jeśli nie zostanie on znaleziony, numer może zostać na nowo przypisany do zawodnika.
 • Po odczytaniu wszystkich żetonów, wynik zawodników może zostać zapisany w pliku wyników. Plik ten można rozpoznać po rozszerzeniu "TR0".
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu, odczyt chipów może być ponowiony.
 • Odczytany plik wyników może być wyświetlany na ekranie Wyniki i można na jego podstawie obliczyć wstępne wyniki.

 

Wyczyść chip ToePunch

 • ANT może być używany w systemie ToePunch jako jednostka czyszcząca chipy. Ta operacja znajduje się w menu Działania specjalne.
 • Jeśli ANT zna typ telefonu/tabletu, zielony znacznik na ekranie pomaga wskazać pozycję czytnika NFC. Jest on umieszczony mniej więcej na środku urządzenia, lub na krawędzi lub w rogu zgodnie z kierunkiem strzałki. Chip należy umieścić z tyłu urządzenia.
 • Chipy można czyścić w dowolnej kolejności ale muszą zostać wyczyszczone wszystkie. Jeśli spróbujesz zakończyć przed wyczyszczeniem wszystkich chipów w zestawie, ANT wyświetli ostrzeżenie.

 

Zarządzanie wynikami

 • Ekran Wyniki pokazuje wszystkie pliki wyników zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu/tabletu. Można je przeglądać, usuwać i przesyłać.
 • Przeglądanie pliku wyników może być pomocne, gdy trzeba sprawdzić wcześniej zarejestrowany wynik. Najważniejsze dane znajdują się po nazwie zawodnika, w linii pliku wyników.
  • Całkowity czas znajduje się w drugim polu po nazwie.
  • Odpowiedzi zaczynają się w czwartym polu po nazwie.
  • Pełny format rekordu wyniku został opisany na stronie ant.yq.cz.
 • Istnieją trzy możliwości przesyłania wyników:
  • Przesyłanie na serwer internetowy (może być zabezpieczone hasłem które należy wprowadzić w oknie dialogowym konfiguracji przesyłania).
  • Przesyłanie do urządzenia podłączonego przez Bluetooth.
  • Przesyłanie (np. do komputera) przez USB.
 • Jeśli plik zawiera wyniki, które nie zostały jeszcze przesłane, odpowiedni przycisk ma zieloną ramkę.
 • Wszystkie pliki wyników, które nie zostały jeszcze przesłane można wysłać na serwer za pomocą przycisku w prawym dolnym rogu (z podwójną strzałką).
 • Jeśli urządzenie zawiera pliki wyników ze stacji potwierdzających (zarówno ANT, jak i systemu ToePunch) można połączyć je w jeden plik wyników klikając ikonę w lewym dolnym rogu. Ta czynność obejmuje obliczenie wstępnych wyników w postaci pliku HTML. Plik ten jest przechowywany w podkatalogu 'pub' i może zostać opublikowany przez serwer HTTP uruchomiony lokalnie na smartfonie.
 • W razie przypadkowego błędnego skonfigurowania numeru stacji, można zmienić numer stacji w istniejącym pliku, klikając numer stacji w wierszu pliku.
 • OSTRZEŻENIE! Odinstalowanie aplikacji usunie wszystkie te pliki!

 

Przesyłanie wyników

 • Aplikacja posiada kilka trybów przesyłania wyników; można przełączać się między nimi w zależności od potrzeb i jakości połączenia:
  • Ręcznie - sędzia może rozpocząć przesyłanie ręcznie klikając przycisk przesyłania w wierszu na ekranie Wyniki.
  • Automatycznie - Przesyłanie jest uruchamiane po zapisaniu wyniku każdego zawodnika.
  • Wsadowym - Przesyłanie odbywa się automatycznie po kilku zawodnikach; aplikacja zapyta o pozwolenie na wykonanie próby przesłania. W tym przypadku można określić liczbę zawodników.
 • W trybie automatycznym i wsadowym można określić limit czasu aby zapobiec bardzo długiemu oczekiwaniu w przypadku problemów z siecią.
 • Jeśli transfer automatyczny lub wsadowy nie powiedzie się, aplikacja oferuje otwarcie okna dialogowego, w którym można zmienić parametry przyszłego przesyłania.
 • Opcja Zawartość paczki jest zazwyczaj definiowana przez organizatora. Kontroluje ona, czy każdy transfer zawiera cały plik wyników, czy tylko rekordy zapisane po ostatnim udanym transferze.
 • Wszystkie zmiany muszą zostać potwierdzone za pomocą przycisku Gotowe.

 

ANT Master Server

 • ANT może pełnić rolę serwera HTTP do pobierania konfiguracji i przesyłania wyników przez inne urządzenia ANT (ANT Master Server). Serwer można wywołać za pomocą elementu ANT Master Server menu Działania specjalne.
 • Przed uruchomieniem serwera można wybrać czy urządzenia skonfigurowane przez serwer będą wysyłać wyniki z powrotem na serwer, lub do tej samej lokalizacji, do której wysyła je urządzenie.
 • Po uruchomieniu serwer zaczyna akceptować pliki wyników i zliczanie liczby odebranych rekordów. W odpowiednim momencie można zatrzymać serwer i jeśli włączono automatyczne przesyłanie na serwer docelowy, ANT spróbuje wysłać wszystkie nowe wyniki.
 • ANT Master Server może również odbierać i gromadzić dane z jednostek systemu ToePunch.

 

Zgłaszanie problemów

 • Jeśli napotkasz problematyczne zachowanie aplikacji, będziemy wdzięczni gdybyś mógł jak najszybciej zapisać log aplikacji a następnie prześlij go do nas z komentarzem. Moduł zarządzania logami można uruchomić z menu za pomocą elementu Zgłaszanie problemów.
 • Przycisk Zapisz log zapisuje kopię bieżącego systemu do nowego pliku, aby można go było później wysłać do programisty a także umożliwia bezpośrednie dodanie komentarza.
 • Istnieją trzy możliwości przesyłania logów:
  • Przesyłanie na serwer internetowy (ant.yq.cz).
  • Przesyłanie do urządzenia połączonego przez Bluetooth.
  • Przesyłanie (np. do komputera) przez USB.
 • OSTRZEŻENIE! Odinstalowanie aplikacji spowoduje usunięcie wszystkich plików log!