Pre-o applikasjon - PreO oppgaver, tidsposter og TempO stasjoner

Versjon: 4.11.10(1)
Oversettelse: Martin Jullum, Geir Myhr Øien
Takk til: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Introduksjon

 • Denne hjelpen er for applikasjonens (appens) brukere, f.eks. funksjonærer og utøvere. Hjelp for arrangører er finne på hjemmesiden http://ant.yq.cz.
 • ANT kan kjøres i flere modus:
  • Konkurranse administrasjon (resultat fil håndtering, beregning av foreløpige resultater, ToePunch system brikke avlesing, osv.).
  • Tidspost/TempO svar registrert av en funksjonær.
  • Tidspost/TempO svar registrert av utøveren selv.
  • Svar stempling i en klassisk PreO-løype hvor hver utøver bruker en enhet vedkommende selv har med seg (mobil enhet)
  • Svar stempling i en klassisk PreO-løype hvor utøveren bruker enheter utplassert av arrangøren.
  • Start og mål enhet.
 • Appen må settes opp og tilpasses den enkelte konkurranse.
  • Hvis du kun ønsker å teste appen, trykk på Eksempel knappen på startskjermen og velg riktig eksempel. ANT vil konfigurere seg selv og en standard skjerm i henhold til valgt eksempel vil vises og så er appen klar for testing.
  • Hvis du har konfigurasjonsinnstillingene fra arrangøren, trykk på Konkuranse knappen på skjermen og velg området hvor de oppgitt konfigurasjonsinnstillingene ligger (vanligvis på en av web-serverne ant.yq.cz, top.yq.cz eller preoresultat.se), velg den riktige konkurransen og ANT vil laste ned konfigurasjonsinnstillingene. Hvis du er en tidspost funksjonær, vil du se Stasjoner knappen på din hovedskjerm fordi du må aktivere stasjonen(e) du skal håndtere. (se Konfigurer stasjoner og løyper kapittelet).
  • Hvis du ønsker å benytte en tidligere nedlastet konfigurasjonsinnstilling kan du velge Innstillinger lagret kilden og finne konfigurasjonsinnstilling med riktig konkurransenavn.
  • Hvis du ønsker å benytte en konfigurasjonsinnstilling overført til telefon/nettbrett i form av en fil, kan du finne den i det lokale filsystemet på enheten.
  • Hvis du ønsker å teste dine egne konfigurasjonsinnstillinger må du innom flere menyer deriblant Innstillinger, Konkuranse, Stasjoner, PreO løyper og kanskje Startliste og Kart (se tilhørende hjelpetekst)
 • Når alle nødvendige innstillinger er satt vil startsiden vises.
  • Hvis du er funksjonær på en tidspost vil startsiden være siden hvor man velger utøver (se Velg utøver kapittelet). Du kan velgen en utøver og starte prosedyren (se Funsjonær på tidspost kapittelet).
  • Hvis du er en utøver og bruker ANT som et mobil e-kort vil startsiden være siden hvor man velger utøver (se Velg utøver kapittelet). Du kan velge deg selv og start deg selv (se Stemplingskort på mobiltelefon kapittelet).
  • Hvis du er en utøver og bruker ANT på en start, stempling eller mål stasjon vil startsiden være siden hvor man velger utøver (se Velg utøver kapittelet). Du kan velge deg selv og start, avgi svar og gå i mål selv (se Avgi svar i løypa kapittelet).
  • Hvis du er en funksjonær som bruker ANT i konkurranse adminstrator modus vil startsiden være siden med et sett av knapper som etter vår vurdering er de funksjonene du vil trenge oftest.
 • Før konkurransen starter, påse at du har fulladet telefon/nettbrett og klipp fingerneglene. :-) Husk at du må benytte fingertuppene.

 

Instillingspreferanser

 • Innstillinger menyen tillater deg å legge til noen funksjoner eller endre oppførselen til appen i henhold til dine ønsker.
 • Hvis du ikke vil bruke standard språket på din telefon/nettbrett, eller at dette språket ikke støttes, kan du velge å bytte til ett annet språk appen støtter.
 • ANT er avhengig av at det er definert en arbeidsmappe. Normalt vil ANT velg en mappe selv, men noen ganger må man manuelt velg en mappe som er allment tilgjengelig selv.
 • På tidspost/TempO stasjonene viser ANT de instruksjonene og spørsmålene som skal gis til utøverne. Disse består av to deler: en del som utøverne får før de blir vist området/skjermene, og den andre deretter. Du kan velge om ANT skal vise alle disse meldingene i to skjermvinduer, eller alle i et enkelt skjermvidnu.
 • For å forhindre å trykke på et utilsiktet svaralternativ, kan du velge å beskytte valg av oppgave enten med obligatorisk bruk av dobbelklikk, eller at man må godkjenne valget med et ekstra knappetrykk.
 • Etter avlesing av ToePunch system brikkene vil utøverens resultat ble skrevet ut på en Bluetooth skriver. Du kan skru denne funksjonen på eller av og velge skriver i menyen Innstillinger.

 

Innstillinger, systemtillatelser

 • ANT trenger at noen systemtillatelser blir angitt slik at mobilens oppførsel kan kontrolleres i forbindelse med bruk. Dialogen for disse innstillingene blir automatisk tilgjengelig kun hvis de trengs i aktuell modus og må vurderes av brukeren.
 • ANT trenger tillatelse for å endre de generelle innstillingene på telefon / nettbrett slik at den kan deaktivere funksjonen som automatisk skrur av skjermen.
  • Hvis tilgangen er deaktivert bør du manuelt sette tiden før skjermen skrur seg av til flere minutter.
 • ANT trenger tilgang til "Ikke forstyrr" innstillingene, slik at den kan avvise innkommende anrop utelokkende i det tidsrommet tidtakningen pågår.
  ⚠ På noen telefoner ser det ikke ut til å være mulig bestemme at innkommende anrop skal avvises i gitt situasjoner. Det er derfor anbefalt at du prøver å ringe telefonen mens du tar tiden for å unngå eventuelle uheldige situasjoner under konkurransen! ⚠
  • Hvis tilgangen er deaktivert, bør du deaktivere innkommende anrop manuelt.
 • ANT needs access to Bluetooth, if you want to print competitors' punching on a BT printer.
  • If access to Bluetooth is not permitted, you cannot print competitors' punching.

 

Konkuranse innstillinger

 • Konkuranse menyen valget tillater deg å endre konkuranse innstillingene f.eks. det å velge en ny konkuranse eller endre noen egenskaper fra allerede opplastede konfigurasjonsinnstillinger. Det fleste brukerne vil aldri trenge dette.
 • Før du etablerer en ny konkurranse, bør du bruk Nullstill konkurransen knappen for å slette gamle data. Hvis det finnes gamle resultatfiler, vil du få et spørsmål om du vil slette dem eller ikke.
  • Svar Nei i normale situasjoner. Filer fra gamle konkurranser skaper ikke noen problemer, og de kan være nyttige i fremtidige analyser o.l.
  • Svar Ja hvis du har prøvd applikasjonen før konkurransen og du har lagret meningsløse data tilknyttet den aktuelle konkurransen.
 • Hvis du har forberett en konfigurasjonsfil, må du kun konfigurere Kongfigurasjonsfil elementet i henhold til instruksjonene fra arrangøren (se Velg datakilde og plassering) og appen vil laste inn konfigurasjonene selv. Herved er konfigurasjonen fullført og du kan avslutte dialogen med Klar knappen.
 • Følgende steg er vanligvis nødvendig å gjøre hvis du må konfigurere applikasjonen selv.
  • Konkurranse ID er nødvendig for å skille de forskjellige konkurransene fra hverandre om det produseres flere resultat filer.
  • Hvis du konfigurerer en konkurranse en annen dagen enn på konkurranse dagen kan du endre datoen.
  • Avhengig av gjeldende applikasjons modus kan du endre noen konkuranse innstillinger f.eks. om utøverne kan avgis svar i fri rekkefølge eller om de kan endre allerede avgitte svar.
  • Ved uttesting kan du skru på Test modus og ANT vil da ikke aktivere Ikke forstyrr modus og når skjermen skrur seg av.
  • DU kan velge metode for å identifisere utøverne. Foruten å identifisere med navn eller startnummer er det mulig å bruke den generelle NFC brikken eller ToePunch brikken. Om så er tilfellet kan du velge om ukjente brikker skal legges til en utøver i startlisten. ToePunch system brikkene kan brukes til å identifisere eller lagre utøverens resultat på en tidspost stasjon.
  • Det er mulig å låse menyen slik at en utøver ikke kan endre på innstillingen. Det er derfor nødvendig å angi en PIN-kode og/eller et NFC brikkenummer som funksjonæren kan bruke til å låse opp menyen.
  • For tidsposter kan du angi om det skal være mer enn en tidtaker og om begge tidene skal lagres i resultat filen.
  • Instruksjonene som vises og sies til utøverne kan være på Engelsk eller på det språket appen er satt til å bruke.
  • På tidspost/TempO stasjonene viser ANT de instruksjonene og spørsmålene som skal gis til utøverne. Disse består av to deler: en del som utøverne får før de blir vist området/skjermene, og den andre deretter. Du kan velge om ANT skal vise alle disse meldingene i to skjermvinduer, eller alle i et enkelt skjermvidnu.
  • Det er også mulig å velge hvilken informasjon og spørsmål som skal vises, og rekkefølgen på disse.
  • Hvis ANT beregner resultater, kan du velge om de skal vises fullstendig eller kun svar, poeng og tid.

 

Konfigurer stasjoner og løyper

 • Stasjoner og PreO løyper meny valgene tillater arrangøren å endre ulike konkurranse parametere. Vanlige brukere har vanligvis ikke behov for dette Det eneste unntaket er når en funksjonær aktiverer tidspost stasjonen(e) hvor vedkommende skal stå. Dette gjøres ved å klikke på knappen på starten av aktuell rad(er).
 • En tilsvarende tilnærming er når en arrangør aktiverer stempling, start og mål stasjonene i situasjoner hvor ANT brukes som stemplingsenhet.
 • Hvis du endrer en konkurranse på egenhånd må du angi stasjon/løype data i editerings modus, som du kan endre til ved å trykke på "utstyrs" knappen i øvre høyre hjørne. Stasjons parameter:
  • Klasse (hvis bestemt av arrangøren f.eks. kategori, etappe, heat)
  • Stasjons-/løypenummer,
  • Antall skjermer på stasjonen,
  • Falsk tillatt?,
  • Antall oppgaver på stasjonen eller i løypa,
  • Tidsgrense i sekunder (kun tidsposter),
  • Antall sekunder før tidsfristen for å vasle utøver (kun tidsposter),
  • Riktig svar (hvis ANT beregner konkuranse resultater).
 • If two marshals are timing, you can determine which device will send the results to the server (by ticking the checkbox in the column with the upload icon).
 • Nye stasjoner/løyper kan legges til med Legg til knappen.
 • Du må bekrefte endringene ved å klikke på Klar knappen.

 

Lasting og visning startliste

 • Startliste meny funksjonen tillater deg å se startlisten (eller alternativt "listen over utøvere") ved å klikke på forstørrelsesglass knappen i raden med aktuell klasse. I enkelte tilfeller vil det være mulig å laste ned startlisten avhengig av hvilken startliste modus som brukes.
 • Appen kan håndtere starlister på flere forskjellige måter:
  • Startlisten inngår som en del av konfigurasjonsfilen Dette er den mest vanlige metoden. Om så er tilfellet er det ikke nødvendig å foreta seg noe spesielt siden startlisten vil bli lastet inn automatisk og kan bli lastet inn på nytt dersom det er behov for å oppdatere konfigurasjonen.
  • Ingen startliste er i bruk (alternativt Ingen startliste), alle utøveres navn og startnumber må legges til manuelt.
  • string/startlist_sample innebygd i appen er brukt (for testformål).
  • Arrangøren har publisert startlisten på en web-server og serverns URL-adresse er lagt inn i innstillingene. Hvis dette er tilfellet vil startlisten bli lastet inn ved å klikke på nedlastings knappen.
  • Arrangøren har gjort startlisten tilgjengelig i form av en fil. Hvis dette er tilfellet må du angi stien til filen (for hjelp se Velg datakilde og plassering menyen) og startlisten lastes deretter ned.

 

Kart instillinger

 • Hvis du ønsker at kart skal vises i ANT vinduet på en tidspost må du angi hvor kartet ligger:
  • Hvis kart skal lastes inn fra en web server må du angi URL-adressen til kartene. Etter at kartene er lastet ned vil de bli pakket ut på i en intern mappe.
  • Hvis kartene allerede finnes i den interne mappen, må du angi standard mappen (med kart eller med kart for hver klasse).
 • Når svarene registreres, kan telefonen/nettbrettets skjermretting/orientering settes. Du kan velge stående eller ligende orientering avhenging av hva som er best i forhold til ditt aktuelle kartformat.
 • For hver stasjon, må følgende egenskaper angis:
  • Kartbilde zoom (i %).
  • Angi om kartet er komplett (med postbeskrivelse og nord pil), eller om kartet og postbeskrivelsen er på forskjellige filer.
  • Kartet rotasjonsvinkel (mot klokka) angis. Dette tilsvarer sikteretningen i grader.
  • Angi om kartet skal beskjæres til en sirkel.
 • Det er mulig å forhåndsvise kartet ved å trykke på forstørrelsesglass-knappen.
 • Trykk på Klar når du har angitt de nødvendige parameterne.

 

Velg datakilde og plassering

 • Denne dialogen vises i flere situasjoner hvor en datakilde (for data import eller eksport) må velges. Hvis du er en funksjonær eller en utøver, du vil vanligvis bare bruke den en gang, velg den plasseringen hvor konkurranse dataene er tilrettelagt av arrangøren.
 • Datakilden kan være plassert på ulike steder:
  • I de tilfeller hvor en web-server benyttes, skal du angi URL adressen (unntatt i de tilfellene hvor ant.yq.cz, top.yq.cz og preoresultat.se er benyttet) I tillegg til adressen må også konkurranse-ID normalt også angis. Hvis serveren støtter en slik funksjon, kan du laste ned en liste over alle tilgjengelige konkurraser (bruk knappen med forstørrelsesglass ikonet) og velg riktig konkurranse ved å klikke på aktuell konkurranse i listen.
  • Ved plassering på en server som kjører en annen ANT enhet (ANT Master Server) må du kontrollere og endre IP-adressen i URL'en.
  • Ved plassering på et lokalt filsystem, kan du angi fil og plassering manuelt, eller velge den ved å bla deg frem på disken (bruk knappen med forstørrelsesglass ikonet).
  • Om plasseringen er på en enhet som er tilkoblet via Bluetooth vil du trenge å aktivere Bluetooth og pare enhetene. Deretter vil ANT kommunisere med denne enheten.
 • Eventuelle tilleggsdata (f.eks. passord, tegnesett instillinger osv.) angitt av arrangøren skal legges inn i passende felter.
 • Ved HTTP opplasting, kan du angi ønsket tidsavbrudd (time-out) for av unngå lange ventetider på grunn av problemet med nettforbindelsen.

 

Velg utøver

 • Utøverens navn og/eller startnummer kan enten bli valgt fra startlisten eller angitt manuelt, eller kan utøveren bli identifisert ved å legge på en NFC brikkeinntil den motsatte siden av enheten. Du kan bytte mellom disse variantene ved å bruke en kan knapp som henholdsvis viser et NFC eller et skrivebord ikon.
 • Hvis ANT kjenner din mobil/nettbrett type vil en grønn markør på skjermen hjelper deg å identifisere posisjonen til NFC leseren. Posisjonen er plassert enten omtrent i midten av enheten eller på kanten eller hjørnet i pilens retningen. Brikken må plasseres på baksiden av enheten. I tilfellet en Toe brikke, en hvilken som helst brikke fra settet kan benyttes.
 • Hvis du har en startliste kan du skrive inn en del av navnet eller startnummeret (og dermed unngå å skrive noen nasjonale spesialtegn, ikke-ASCII tegn) og en skrollbar filtrert liste med utøvere dukker opp.
  • Hvis man kun skriver inn et mellomrom (space) vil hele startlisten dukke opp.
  • Hvis listen over utøvere dukker opp og du ikke ønsker å velge noen derfra kan dy trykke på Tilbake knappen eller klikke et sted utenfor listen.
 • Hvis du bruker appens nummeriske knapper, vil en filtrert liste kun dukke opp etter at du har trykket på filter-kanppen (trakt-ikonet), eller når valget er unikt.
 • Å klikke på full trakt viser alle utøverne, mens å klikke på den tom trakten kun viser de av utøverne som ennå ikke har vært innom den aktuelle stasjonen/løype delen.
 • Application buttons with digits sometimes do not show the filtered list. In this case just click to the editbox for a competitor name to show the keyboard and press Tilbake to hide it again. Then the filter should work.
 • Å velge utøvere ved å holde telefonen/nettbrettet vertikalt er bedre fordi da vil listen over utøvere dukke opp umiddelbart.
 • Holdes telefonen/nettbrettet i horisontal posisjon vil du oppnå det samme resultatet ved å trykke på Klar når du har fylt inn en tilstrekkelig del av navnet eller startnummeret.
 • Hvis det kommer en utøver som ikke finnes i startlisten (eller hvis du ikke har noen startliste) så må du angi utøverens fulle navn eller startnumber manuelt.
 • Ved å trykke på Tilbake knappen, kan du gå tilbake til hovedmenyen. Fra denne kan du benytte Mannskap knappen for å gå tilbake stedet hvor du velger utøver.

 

Funsjonær på tidspost

 • Så snart du har trykket på NÅ! knappen, så starter tidtakingen og knappene for å registrere svarene dukker opp (inkludert knappen  X som brukes ved feil eller manglende svar). Fra dette tidspunktet kan du ikke gå tilbake eller avbryte, men må fullføre prosedyren..
 • Etter siste svar, eller når tiden har gått ut, vil det vises en stopp knapp (en liten firkant). Tiden vil likevel fortsette å gå, og flere svar kan angis tilfelle man skulle ha trykket feil under tidtakingen.
 • Hvis du trykker på en feil svarknapp, trykk deretter på riktig svar og forsett som vanlig. Hvis du trykker på en knapp ved en feil, fortsett som vanlig. ANT lar deg korrigere slike feil før du lagrer inntastingene.
 • Hvis du trykker på NÅ! knappen for tidlig, har du to valg:
  • Enten klikk på en vilkårlig svar knapp, for deretter å fjerne registeringen i steden for å lagre den og gå tilbake for så å starte tidtakningen på nytt.
  • Hvis det bare er snakk om noen få sekunder, la tiden løpe, fortsett start prosedyren med utøveren og trykk på X  knappen i det øyeblikket tidtakningen virkelig starter. Senere kan du fjerne denne første fasen inkludert det første "svaret", og flytte starten (bruk Endre starttidspunktet knappen).
 • Hvis du mottar et anrop under selve tidtakingen, vil telefonens anropsvindu kunne dukke opp og dekke skjermen. Skulle dette skje behøver du ikke å trykke på noe, da vinduet vil forsvinne raskt igjen uten at tiden stoppes.
 • Det vil ikke være mulig å gå ut av dette vinduet på noen annen måten enn å trykke på stopp-knappen.

 

Registrer svar og tid

 • Etter at tiden har stoppet, vil utøverenes svar og tid vises og du må avslutte resultatregistreringsoperasjonen.
 • Hvis alt er OK, er det tilstrekkelig å trykke på Lagre knappen. Vellykket lagring til intern disk blir bekreftet av ANT og du kan skrive ned svaret på utøverens backup papir kort.
 • Hvis det er flere tidtakere på stasjonen må du sjekke og, om nødvendig, legge til tiden tiden til den andre tidtakeren.
 • Hvis unntaksvis et problem oppstår kan og bør du endre eventuelle feil i registreringen før du lagrer og sender data til serveren.
 • Hvis arrangøren har valgt automatisk opplasting vil denne starte når du klikker på OK knappen. Hvis opplastingen feiler vil ANT tilby deg å endre instillingene for opplasting.
 • Arrangøren kan også velge å lagre utøverens tidspost resultater til utøverens ToePunch brikker. (se Lagre resultat til Toe brikke kapitlet).
 • Hvis du lukker vinduet for tidlig (f.eks. før skriving av data til et papir kort eller ToePunch brikker), kan du restarte denne dialogen ved å bruke Korriger siste utøvers resultat funksjonen under hovedmenyen Spesial funksjoner.
 • Hvis du finner en feil etter at du har lagret resultatet, kan du restarte denne dialogen fra hovedmenyen Spesial funksjoner.

 

Oppdater svar og tider

 • Hvis du valgte feil utøver før start, kan du korrigere dette manuelt eller å velge den rette utøveren fra startlisten ved å klikke på forstørrelsesglass-knappen (etter å ha valgt rett utøver kan du gå tilbake til redigeringsmodus ved å trykke på "kryss"-knappen).
 • Du kan sette inn eventuelle uregistrerte svar. (ved å klikke på knappen med "+" symbolet). Typisk brukt når en utøver tar å snur to kartutsnitt om gang.
 • Du kan endre hvilket som helst svar ved å trykke på svar knappe.
 • Du kan ta bort et feilregistrert svar, og appen tillater at du beholder den opprinnelige totaltiden eller bruker en senere tid.
  • Svar Ja, hvis du trykket feil knapp mens utøveren svarte og har rettet svar etterpå.
  • Svar Nei, hvis du tilfeldigvis kom nær en knapp uten å mene det, uten at utøveren avga et svar.
 • In front of the buttons for deleting answers is a button to move the start. This is used if you accidentally started the stopwatch earlier, and pressed a nonsensical answer (X) at the moment of actual start. The button causes the deletion of the entire section from the early start to the actual start.
 • Ved å bruke +1/-1 knappene, kan du justere utøverens totaltid opp eller ned med ett sekund.
 • Det er anbefalt å skrive ned korreksjonene i Kommentar feltet.
 • Alle endringer kan tilbakestilles med Tilbakestille knappen.
 • En hel registrering kan også ugjenkallelig slettes med Fjerne knappen.
 • Den eneste måten å forlate denne dialogen etter å gjort endringer er å trykke på Lagre knappen.

 Lagre resultat til Toe brikke

 • Arrangøren kan avgjøre om tidspost svarene til utøverne skal lagres i ToePunch brikke systemet slik at de kan avleses og beregnes sammen med svarene fra løypa.
 • I dette tilfellet, spør funksjonæren om å lese av utøverens Start/Finish/Info brikke på mobilen/nettbrettet rett etter at svarene er lagret til intern fil og ANT lagrer dermed utøverens svar og tid til brikken.
 • Hvis funksjonen feiler kan funksjonæren lese av brikken på nytt eller fortsette uten å lagre data til brikken.

 

Stemplingskort på mobiltelefon

 • Hvis mobil kort modus (mobil/nettbrett bæres av utøver) identifiserer man seg selv før start (se Velg utøver chapter), når man velger hvilken (del av) løype man konkurrerer i (hvis løypa kun består av en del droppes dette valget) og skjermen viser en knapp med en starttrekant.
 • Når tidtakningen har startet, vil du se en knapp for hver av posten i valgt løype.
 • Å avgi et svar gjøres ved å klikke på knappen med aktuelt post nummer. Deretter vil alle mulige svaralternativer komme opp i form av knapper og du velger ønsket svaralternativ ved å klippe på den.
 • Etter å ha avgitt et svar vises avgitt svar på knappen for denne posten. Du kan senere endre avgitt svar ved å klikke på den igjen, dersom arrangøren har tillatt dette.
 • For å forhindre uønskede trykk, kan du trykke på Tilbake tasten eller Låse knappen mellom enkelt trykkene. Appen blir skjult og du kan hente den opp igjen senere.
 • Når alle svar er avgitt, stopper du tidtakningen ved å klikke på stopp knappen (svar firkant). ADVARSEL! Husk å bekrefte stopp av tidtaking ved å klikke på en spesiell knapp innen 5 sek.
 • Det finnes også andre metoder for å forhindre utilsiktet berøring av skjermen. Du kan aktivere dem i Innstillinger menyen (se Instillingspreferanser).

 

Avgi svar i løypa

 • Når svar avgis på en stasjon, identifiserer du deg selv ved hjelp av en NFC-brikke eller ved navn og/eller startnummer (se Velg utøver chapter) og en liste med oppgaver som skal løses på denne stasjonen vises.
 • Du velger en oppgave ved å klikke ett eller annet sted på raden. ADVARSEL! Svar må bli avgitt innen ca. 5 sekunder, ellers blir du logget ut av ANT.
 • Hvis det kun er en oppgave på stasjon utgår dette steget.
 • Så fort et svar er avgitt, vil svarknapper komme til syne og du velger et svar ved å klikke på en av dem.
 • Resultatet blir med en gang lagert lokalt på enheten og ANT tilbyr deg å fortsette å svare på andre oppgaver (Neste button) eller du kan velge å logge ut (Avslutt button).

 

Toe brikke avlesing

 • ANT kan bli brukt som et ToePunch avlesningsnings system håndtert av en funksjonær (eller en utøver).
 • Hvis ANT kjenner din mobil/nettbrett type vil en grønn markør på skjermen hjelper deg å identifisere posisjonen til NFC leseren. Posisjonen er plassert enten omtrent i midten av enheten eller på kanten eller hjørnet i pilens retningen. Brikken må plasseres på baksiden av enheten.
 • Brikkene kan bli avlest i vilkårlig rekkefølge. Når første brikke leses av prøver ANT å finne brikkenummeret i startlisten. Hvis nummeret ikke blir funnet kan det bli tildelt en utøver.
 • Etter at alle brikkene er avlest, kan utøverens resultat lagres til en resultat fil. Denne filen kan gjenkjennes av en identifikator "TR0".
 • I tilfellet et problem oppstår kan brikke settet leses av på nytt.
 • Resultatfilen med de avleste svarene kan behandles i Resultater skjermen og midlertidige resultater kan beregnes derfra.

 

Tømme Toe brikke

 • ANT kan benyttes som en Toepunch brikke tømming enhet. Denne funksjonen finnes under Spesial funksjoner i menyen.
 • Hvis ANT kjenner din mobil/nettbrett type vil en grønn markør på skjermen hjelper deg å identifisere posisjonen til NFC leseren. Posisjonen er plassert enten omtrent i midten av enheten eller på kanten eller hjørnet i pilens retningen. Brikken må plasseres på baksiden av enheten.
 • Brikkene kan tømmes i tilfeldig rekkefølge, men samtlige må tømmes. Hvis du prøver å avslutte før alle brikkene i brikke settet har blitt tømt, vil ANT komme med en advarsel.

 

Resultathåndtering

 • Siden Resultater viser alle resultatfilene som er lagret internet på telefonen/nettbrettet. Du kan se på, fjerne og laste opp disse.
 • Gjennomgang av resultatfil kan være nyttig når du trenger å sjekke noen tidligere registrerte resultater. De essensielle dataene etterfølges av utøverns navn i resultatfil linjen.
  • Sammenlagt tid finnes i det 2. feltet etter navnet.
  • Svaret starter i det 4. feltet etter navnet.
  • Komplett resultat formatering er beskrevet på ant.yq.cz.
 • Resultatene kan lastes opp på tre måter:
  • Opplasting til en web server (opplastingen kan være sikret med et passord som må angis i opplastings instillingene).
  • Overføres til en enhet som er tilkoblet via Bluetooth.
  • Overføre den, f.eks. til en PC, ved å benytte en USB-minnepinne.
 • Hvis en fil inneholder resultater som ennå ikke er lastet opp, vil knappen for å laste opp resultatene ha en grønn ramme.
 • Alle resultater som ikke er lastet opp kan bli sendt til serveren ved å bruke knappe i nedre høyre hjørne (med dobbel pil).
 • Hvis din enhet inneholder resultatfiler fra tidspost stasjoner (enten via ANT eller ToePunch systemet) kan du slå de sammen til en enkelt resultatfil ved å klikke på ikonet i nedre venstre hjørnet. Denne funksjonen innebefatter å beregne midlertidige resultater i form av en HTML-fil. Denne filen er lagret i 'pub' undermappen og kan publiseres på en HTTP server startet lokal på en smarttelefon.
 • Hvis du ved et uhell har feilkonfigurert et stasjonsnummer kan du endre stasjonsnummer i den eksisterende filen ved å klikke på stasjonsnummeret på linjen i filen.
 • ADVARSEL! Avinnstallering av appen, vil gjøre at alle resultat filene slettes!

 

Opplasting av resultater

 • Appen har flere muligheter for håndtering av resultatopplasting, og du kan skifte mellom dem avhengig av behov og oppkoplingskvalieten:
  • Manuelt - opplastingen skjer på funksjonærens kommando ved å klikke på knappen for opplasting på den aktuelle raden i Resultater vinduet.
  • Automatisk - opplastingen starter etter at resultatet til den enkelte utøver er lagret.
  • Periodevis - opplastingen skjer etter at resultatene til et bestemt antall utøvere er lagret. Appen ber om tillatelse til å gjøre et opplastingsforsøk. Ønsket intervallet mellom hver opplasting kan angis.
 • Ved automatisk og periodevis opplasting kan du angi ønsket tidsavbrudd (time-out) or av unngå lange ventetider på grunn av problemet med nettforbindelsen.
 • Hvis automatisk eller periodevis opplasting mislykkes, tilbyr appen deg å starte denne dialogen for å endre instillingene for fremtidig opplasting.
 • Pakkens innhold er vanligvis definert av arrangøren. Den kontrollerer om om opplastingen inneholder hele resultatfilen, eller bare data som er lagret siden forrige vellykkede opplasting.
 • Alle endringer må godkjennes med Klar knappen.

 

ANT Master Server

 • ANT enheten kan fungere som en HTTP server for nedlasting av konfigurasjoner og opplasting av resultater fra andre ANT enheter (ANT Master Server). Serveren kan startes av ANT Master Server funksjonen i Spesial funksjoner menyen..
 • Før du starter severen, kan du velge om enheter konfigurert av serveren skal sende resultater tilbake til serveren, eller til det samme stedet som din enheter sender dem til.
 • Etter start vil serveren begynne å godta resultatfiler og telle antallet mottatte poster. I et passende øyeblikk kan du stoppe serveren og hvis du har konfigurerte en automatisk opplasting til den endelige serveren, vil ANT prøve å sende alle nye resultater.
 • ANT Master Server kan også motta og samle data fra ToePunch system enheter.

 

Problem rapportering

 • Hvis du har problemer med hvordan appen oppfører seg, vil vi sette pris på at du lagrer programloggen umiddelbart og sender den til oss med noen kommentarer. Du kan starte logg modulen fra menyen ved å velge Problem rapportering.
 • Knappen Lagre logg lagrer en kopi av hele system loggen til en ny fil som den senere kan sendes til utviklerne. Funksjonen gir deg også muligheten til å legge inn en kommentar direkte.
 • Du har tre alternativer for opplasting av logg-filen:
  • Last den opp på web serveren (http://ant.yq.cz).
  • Ved å overføre den til en enhet som er tilkoblet via Bluetooth.
  • Overføre den, f.eks. til en PC, ved å benytte en USB-minnepinne.
 • ADVARSEL! Avsinnstallering av applikasjonen vil gjøre at alle log-filene slettes!