Programma Taku-o sacensību laika un KP atzīmju fiksēšanai

Versija: 4.9.2(21)
Tulkojums: Guntars Mankus, Elīna Mankus
Pateicības: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Ievads

► Šī palīdzības sadaļa ir aplikācijas lietotājiem, t.i. tiesnešiem un dalībniekiem. Palīdzības sadaļa organizatoriem ir mājaslapā http://ant.yq.cz.
► ANT var darboties šādos režīmos:
 • Laika punkta atbildes pierakstīšana un laika fiksēšana, ko veic tiesnesis.
 • Laika punkta atbildes izvēle un laika fiksēšana, ko veic dalībnieks.
 • Atbildes atzīmēšana klasiskajās sacensībās (Pre-o), ko veic dalībnieks izmantojot līdzi pārnēsājamu iekārtu (dalībnieka kartiņas režīms).
 • Atbildes atzīmēšana klasiskajās sacensībās(Pre-o), ko veic dalībnieks izmantojot punktā novietotu iekārtu.
 • Kā starta un finiša punkta iekārta.
► Aplikācijā ir jāveic uzstādījumi konkrētajām sacensībām. Visa procedūra ir atkarīga no tā, vai tev ir konfigurācijas fails (organizatora sagatavots vai no servera ant.yq.cz nokopēts piemērs) vai arī aplikācijas uzstādījumi ir jāveido Tev pašam.
► Ja tu gribi izmēģināt aplikāciju izmantojot tikai piemēru, nospied Piemērs pogu sākuma ekrānā un izvēlies jebkuru piemēru. ANT lejuplādēs konfigurāciju, uz ekrāna parādīsies dalībnieka izvēles logs (skat. Dalībnieka izvēle) un aplikācija būs sagatavota testēšanai.
► Ja tev ir konfigurācija, ko sagatavojis organizators, nospied Sacensības pogu sākuma ekrānā, izvēlies serveri, kur konfigurācija ir saglabāta, izvēlies atbilstošās sacensības un ANT lejuplādēs konfigurāciju. Ja tu esi laika punkta tiesnesis, tev tipiski būs jāapmeklē Laika stacijas/Pre-o KP izvēlne (skat. KP un distanču uzstādījumi), lai aktivizētu, kuros laika punktos tu strādāsi.
► Ja tev nav konfigurācijas, tev būs jāapmeklē vairākas sadaļas, ieskaitot Iestatījumi, Sacensības, Laika stacijas/Pre-o KP, Pre-O distances un, iespējams, Starta saraksts un Kartes (skat. atbilstošās palīdzības sadaļas).
► Kad ir veikti aplikācijas uzstādījumi, uz ekrāna parādīsies dalībnieku izvēles logs (skat. Dalībnieka izvēle) un tu vari sākt atzīmēties vai darboties laika punktā.
 • ANT lietošana laika punktā ir aprakstīta Tiesnesis laika punktā nodaļā.
 • Iekārtas kā dalībnieka kartiņas lietošana ir aprakstīta Atzīmēšanās dalībnieka kartiņā nodaļā.
 • Atzīmēšanās kontrolpunkta iekārtā ir aprakstīta Atzīmēšanās KP iekārtā nodaļā.
 • Starta punktā tev ir tikai sevi jāidentificē, un kad tu startēsi savu taimeri, ANT pierakstīs šo laiku.
 • Finiša punktā tev ir tikai sevi jāidentificē, un ANT pierakstīs tavu finiša laiku.
► Pirms aplikācijas lietošanas, pilnībā uzlādē telefonu/planšetdatoru un nogriez nagus :-) vai atceries izmantot pašus pirkstu galus darbā ar skārienjūtīgu ekrānu.

Mainīt iestatījumus

► Ja tev nepatīk lietot noklusēto telefona/planšetdatora valodu, vai šī valoda netiek atbalstīta, tu vari izvēlēties kādu no atbalstītajām valodām. Ņem vērā, ka vēlama aplikācijas pārstartēšana pēc valodas nomaiņas.
► ANT ir nepieciešams, lai būtu uzstādīta darba mape. Parasti ANT to pats izvēlas, bet dažreiz publiski pieejama mape ir jāuzstāda manuāli.
► Laika punktos, ANT parāda instrukcijas un jautājumus, ko tiesnešiem ir jāpavaicā dalībniekiem. Tiem ir divas daļas: viena tiek pasniegta pirms tiek parādīts apvidus, otra pēc tam. Tu vari izvēlēties vai ANT tos atrāda divos atsevišķos ekrānos, vai kopā vienā ekrānā.
► Lai novērstu negribētu atbildes ievadi atzīmēšanās brīdī, tu vari izvēlēties aizsargāt izvētes, atzīmējot ANT iestatījumus vai nu pieprasīt dubultklikšķi izvēloties uzdevumu, vai apstiprināt katra uzdevuma izvēli ar papildus pogu.

Pieejas tiesību uzstādījumi

► ANT programmai ir nepieciešamas tiesības mainīt telefona/planšetes galvenos uzstādījumus, lai neatļautu ekrāna izslēgšanos.
 • Ja piekļuve ir aizliegta, tad Tev ir manuāli jāuzstāda ekrāna izslēgšanās laiks uz vairākām minūtēm.
► ANT programmai ir nepieciešama piekļuve "Netraucēt" režīma iestatījumiem, lai aizliegtu ienākošos zvanus laikā, kad dalībniekam tiek fiksētas atbildes.
⚠ Dažas programmas ignorē šo uzstādījumu un tāpēc ir ieteicams veikt testu, piezvanot uz telefonu/planšetdatoru atbilžu fiksēšanas brīdī! ⚠
 • Ja piekļuve ir aizliegta, tad Tev ir manuāli jāaizliedz ienākošie zvani.

Sacensību parametri

► Pirms jaunu sacensību rezultātu fiksēšanas, izmanto Izdzēst sacensības datus pogu, lai notīrītu iepriekšējo konfigurāciju. Ja tur ir arī veco sacensību rezultāti, tev tiks pārvaicāts vai tos dzēst vai nē.
 • Nē ir biežāk lietotā atbilde, jo iepriekšējo sacensību faili nevienam netraucē un tos var vēlāk izmantot testiem un rezultātu analīzei.
 • Spied Jā, ja iepriekš testēji programmu un vēlies dzēst testēšanas datus un rezultātus, kuriem nav nekādas vērtības.
► Ja tev ir gatavs konfigurācijas fails, tev ir jānorāda tikai Uzstādījumu fails vērtība atbilstoši organizatora norādēm (skat. Izvēlēties resursus/mērķa mapes) un aplikācija ielādēs uzstādījumus. Tas arī viss uzstādījumu process un tu vari aizvērt formu ar Pabeigts pogu.
► Tālākie soļi pārsvarā vajadzīgi tikai ja tu pats veido konfigurāciju.
► Sacensību ID ir nepieciešams, lai atšķirtu sacensības, ja apstrādā vairākus rezultātu failus.
► Ja tu veido konfigurāciju sacensībām citā dienā, nevis sacensību dienā, tu vari nomainīt datumu.
► Dalībnieka kartiņas režīmā tu vari izvēlēties vai dalībnieki var atbildēt brīvā secībā un vai viņi var labot savas atbildes.
► Testēšanas nolūkiem tu vari ieslēgt Testa režīms kurā ANT neieslēdz Netraucēt režīmu un ekrāna izslēgšanās laiku.
► Tu vari izvēlēties dalībnieka identifikācijas veidu. Papildus dalībnieka vārdam un numuram iespējams arī izmantot NFC čipus. Šajā gadījumā tu vari noteikt, vai neatpazītie čipi ir jāpiešķir dalībniekiem starta protokolā.
► Tu vari nobloķēt izvēlni, lai dalībnieki nevar mainīt sacensību uzstādījumus. Tad tev ir jāizveido PIN un / vai jānorāda čipi, ar kuriem tiesneši varēs atbloķēt izvēlni.
► Laika punktiem tu vari norādīt vai būs otrs laika tiesnesis un abi laiki tiks glabāti rezultātu failā.
► Instrukcijas, kas jāparāda vai jānolasa dalībniekiem, var būt angliski vai latviski.
► Laika punktos, ANT parāda instrukcijas un jautājumus, ko tiesnešiem ir jāpavaicā dalībniekiem. Tiem ir divas daļas: viena tiek pasniegta pirms tiek parādīts apvidus, otra pēc tam. Tu vari izvēlēties vai ANT tos atrāda divos atsevišķos ekrānos, vai kopā vienā ekrānā.
► Ir iespējams izvēlēties, kāda informācija un jautājumi tiks attēloti un kādā secībā.

KP un distanču uzstādījumi

► Ja Laika KP/distanču uzstādījumus ir sagatavojis organizators, šie uzstādījumi ir samērā vienkārši:
 • Lai strādātu laika punktā vai norādītu atbildi distancē, izvēlies un aktivizē katru KP/distanci, ko tu lietosi, nospiežot pogu rindas sākumā.
 • Laika punktā tu vari arī pārbaudīt un salabot karodziņu skaitu, lai tu sniegtu dalībniekiem pareizu informāciju.
► Ja tu pats veido sacensību uzstādījumus, tev labošanas režīmā jāievada KP/distanču dati. Uz labošanas režīmu tu vari pārslēgties, nospiežot pogu augšējā labajā stūrī. KP uzstādījumi:
 • Grupa (ja noteicis organizators, piem., kategorija, posms, kvalifikācijas grupa)
 • KP/distances daļas numurs
 • Karodziņu skaits stacijā
 • Zero atbildes atļautas
 • Uzdevumu skaits KP/distances daļā
 • Laika limits sekundēs (tikai laika punktiem)
 • Cik sekundes pirms limita brīdinājums uz ekrāna (tikai laika punktiem).
► Jauni KP/distances daļas var pievienot izmantojot Pievienot pogu.
► Tev jāapstiprina izmaiņas, nospiežot Pabeigts pogu.

Starta saraksta ielāde un apskate

► Aplikācija var darboties ar starta sarakstu vairākos režīmos:
 • Starta saraksts netiek lietots (iespēja Nav starta saraksta).
 • Piemērs starta sarakstam testēšanai.
 • Starta saraksts ir daļa no konfigurācijas faila (šajā gadījumā nekādas darbības nav nepieciešamas, jo starta saraksts tiks ielādēts automātiski).
 • Organizators ir publicējis starta sarakstu webserverī un tā URL adrese ir norādīta uzstādījumu failā. Šajā gadījumā starta saraksts ir jāielādē, nospiežot lejuplādes pogu.
 • Organizators ir nodrošinājis starta sarkstu atsevišķā failā. Šajā gadījumā tev ir jāievada/jānorāda ceļš uz to (sk. palīdzību par Izvēlēties resursus/mērķa mapes dialogu) un tas tiks ielādēts.
► Ja starta saraksts ir ielādēts, to var aplūkot nospiežot pogu ar lupas attēlu.

Karšu uzstādījumi

► Ja tu vēlies izmantot kartes, tev ir jānorāda karšu avots:
 • Gadījumā ja tas ir web avots, norādi URL un pēc tam, kad TAR fails ar kartēm būs lejuplādēts, faili no tā tiks ievietoti lokālajā Tavas ierīces mapē.
 • Ja kartes jau ir pieejamas ierīces mapē, Tev ir jānorāda pamata mape (ar kartēm vai apakšmapēm pa grupām ar kartēm tajās).
► Atbilžu reģistrācijas laikā, iekārtas ekrāns tiek iefiksēts horizontālā vai vertikālā pozīcijā. Tu vari izvēlēties to skatu, kurš ir ērtāks Tavam piedāvātajam kartes formātam.
► Katrai stacijai, tev ir jānorāda šādi parametri:
 • Kartes attēla tuvinājums %.
 • Atzīme, vai karte ir pilnīga (ar KP leģendām un Ziemeļu virzienu), vai arī karte un leģendas ir atsevišķos failos.
 • Nepieciešamais pagriešanas leņķis pretēji pulksteņa rādītāju virzienam (t.i. skatīšanās virziens grādos).
 • Atzīme, vai karte ir jāizgriež apaļā formā.
► Aplūkot kartes stacijai ir iespējams, nospiežot pogu ar lupas attēlu.
► Izmaiņas jāapstiprina ar pogas Pabeigts nospiešanu.

Izvēlēties resursus/mērķa mapes

► Šis dialogs tiek izsaukts vairākās situācijās, kad ir jāizvēlas resurss datu ielādei vai saglabāšanai. Ja tu esi tiesnesis vai dalībnieks, tu to visticamāk lietosi tikai vienreiz, lai norādītu, kur atrodas organizatora nodrošinātie sacensību dati.
► Resursi var atrasties dažādās vietās:
 • Ja resurss ir uz webservera, tev jāievada URL adrese (izņemot serverus ant.yq.cz un preoresultat.se, kuru adreses ir zināmas). Papildus adresei, parasti nepieciešams arī sacensību ID. Ja serveris nodrošina šādu iespēju, tu vari lejuplādēt sacensību sarakstu (izmantojot pogu ar lupas attēlu) un izvēlēties pareizo, noklikšķinot uz konkrēta ieraksta sarakstā.
 • Ja resurss ir uz servera, kas darbojas uz citas ANT iekārtas (ANT Master Server), tev jāpārbauda un iespējams jāprecizē IP adrese URL linkā.
 • Ja resurss ir lokālajā failsistēmā, tu vari norādīt failu vai mapi ar roku, vai izvēlēties to, pārlūkojot failu sarakstu (izmantojot pogu ar lupas attēlu).
 • Ja resurss ir uz iekārtas, kas savienota ar Bluetooth, tev būs jāieslēdz Bluetooth savai iekārtai un jāsapāro iekārtas. ANT atvērs atbilstošo sistēmas ekrānu.
► Jebkāda papildus informācija (piemēram, parole, kodējums, utt.), ko ir sniedzis organizators, jāievada atbilstošajos laukos.
► HTTP augšupielādes gadījumā, Tev jānorāda maksimālais laiks(timeout) lai novērstu ļoti ilgu gaidīšanas laiku tīkla problēmu gadījumā.

Dalībnieka izvēle

► Dalībnieka vārdu un/vai starta numuru var izvēlēties no starta protokola vai ievadīt ar roku, vai viņu var identificēt pieliekot NFC čipu pie iekārtas aizmugures. Tu vari pārslēgties starp šiem režīmiem, izmantojot pogas ar NFC un klaviatūras attēliem.
► Ja ir ielādēts starta saraksts, Tu vari rakstīt jebkuru daļu no dalībnieka vārda vai numura (tomēr izvairies ievadīt speciālos latviešu valodas ne-ASCII burtus) Ievades rezultātā, parādīsies atlasīts dalībnieku saraksts. Ja izmantosi atstarpi kā meklēšanas kritēriju, Tu saņemsi pilno starta sarakstu.
► Ja izmanto aplikācijas pogas ar skaitļiem, atlasītais saraksts tiek parādīts tikai pēc filtrēšanas pogas (piltuves ikona) nospiešanas, vai kad atlasītā vērtība ir unikāla.
► Pilnā piltuve parāda visus dalībniekus, tukšā - tikai tos, kas vēl nav pabeiguši konkrēto laika staciju/Pre-O distanci.
► Vertikālais ekrāns telefonam/planšetdatoram ir labāks, jo dalībnieku saraksts parādās uzreiz.
► Horizontālā skatā, ievades darbība ir jāpabeidz nospiežot Pabeigts pogu, pēc tam kad ir ievadīti pietiekami daudz vārda simbolu vai numurs.
► Lai uzņemtu laiku dalībniekam, kas nav starta sarakstā (vai ja tev nav starta saraksta), jāievada pilns dalībnieka vārds pašam manuāli.

Tiesnesis laika punktā

► Nospiežot TAGAD! pogu, sāksies laika skaitīšana un atbilžu pogas (ieskaitot pogu X jebkurai nekorektai atbildei) parādīsies.
► Pēc pēdējās atbildes vai kad laika limits ir beidzies, STOP poga (ar melnu kvadrātu) parādās, tomēr laiks netiek apturēts un papildus atbildes un laiki tiek reģistrēti gadījumā, ja iepriekš bijusi kāda kļūda.
► Ja tu nospiedi nepareizu pogu, nospied pēc tam pareizo un turpini. Ja Tu nospiedi lieku pogu kļūdaini, tad turpini. Aplikācija ļauj veikt atbilžu korekcijas pirms datu saglabāšanas.
► Ja tu nospiedi TAGAD! pogu pārāk ātri, tad Tev ir divas iespējas:
 • Norādi vienalga kādas atbildes, tad dzēs ierakstu un atgriezies laika ņemšanas sākumā.
 • Ja tās ir tikai dažas sekundes, ļauj taimerim darboties, pabeidz starta procedūru un nospied X atbildi īstā starta brīdī. Pēc tam Tu vari nodzēst šo pirmo "X atbildi" un pārcelt starta laiku (izmantojot Pārcelt starta laiku pogu).
► Ja pienāk telefona zvans laika ņemšanas brīdī, telefona aplikācijas logs var īslaicīgi parādīties, nosedzot ekrānu. Šādā gadījumā, nekādas darbības nav jāveic, telefona logs ātri pazūd, netraucējot laika ņemšanas procesam.
► Tu nevarēsi aizvērt šo dialogu savādāk, kā tikai nospiežot STOP pogu.

Atbilžu un laika ieraksts

► Pēc laika apturēšanas, tiek attēlots dalībnieka pilnais rezultāts. Ja kādreiz gadās kādas problēmas, Tu joprojām vari mainīt dalībnieku, laiku un atbildes.
► Ja Tu ievadīji nepareizo dalībnieku pirms starta Tu vari to mainīt manuāli vai izvēlēties pareizo no starta saraksta,izmantojot ikonu ar lupu (pēc dalībnieka atlasīšanas tu vari atgriezties labošanas režīmā ar ķeksīša ikonu).
► Tu vari arī reģistrēt iepriekš nereģistrētu atbildi. Tas bieži ir nepieciešams gadījumā, ja dalībnieks, pāršķir divas kartes reizē.
► Tu vari izlabot jebkuru atbildi, spiežot uz konkrētās atbildes pogas.
► Tu vari novākt atbildi, kas ievadīta nepareizi, un aplikācija ļauj paturēt oriģinālo laiku, vai izmantot vēlāku laiku no nākamās atzīmes.
 • Spied Jā, ja tu nospiedi nepareizo pogu dalībnieka atbildes brīdī un pēc tam norādīji citu saņemto atbildi.
 • Spied Nē, ja Tu nospiedi pogu kļūdaini, kaut arī dalībnieks neatbildēja.
► Izmantojot pogas +1/-1, tu vari mainīt kopējo laiku pieliekot vai noņemot vienu sekundi.
► Jebkuras izmaiņas būtu vēlams papildināt ar komentāru Komentārs laukā.
► Jebkuras izmaiņas var tikt atceltas ar Atjaunot pogu.
► Visu ierakstu var neatgriezeniski izdzēst, nospiežot Dzēst pogu.
► Vienīgais veids kā iziet no šī dialoga, ir nospiest Saglabāt pogu.
► Ja tu aizver logu pirms atbilžu un laika pārrakstīšanas uz dalībnieka kartiņas, Tu vari atjaunot šo dialogu izmantojo Labot pēdējā dalībnieka rezultātu darbību vai galvenās izvēlnes Īpašās darbības sadaļu.
► Vēlāk tu vari arī izmantot Rezultāti un apskatīt rezultātu failu.

Atzīmēšanās dalībnieka kartiņā

► Dalībnieka kartiņas režīmā (telefonu/planšeti nes līdzi dalībnieks) tu sevi identificē pirms starta, tad tu izvēlies distanci (vai daļu) kurā sacensties (ja ir tikai viena daļa, šo solis tiek izlaists) un tad parādīsies ekrāns ar starta (trijstūra) pogu.
► Pēc taimera startēšanas, tu redzēsi pogas visiem uzdevumiem izvēlētajā distancē (distances daļā).
► Lai uzsāktu atbildes ievadīšanu, vispirms nospied pogu ar atbilstošā uzdevuma numuru. Tad parādīsies pogas visām pieejamām atbildēm un tu varēsi izvēlēties vienu, to nospiežot.
► Pēc atbildes atzīmēšanas, to parāda uz atbilstošā uzdevuma pogas. Tu vari vēlāk mainīt atbildi, vēlreiz uz tās nospiežot, ja to ir atļāvis organizators.
► Lai novērstu nejaušas negribētas atzīmes, tu vari nospiest Atpakaļ pogu vai Bloķēt pogu starp atzīmēm. Aplikācija noslēpjas, un tu to vari atsaukt atpakaļ vēlāk.
► Pēc visu uzdevumu pabeigšanas, tu vari apturēt laiku, nospiežot uz stop (melns kvadrāts) pogas. BRĪDINĀJUMS! Laika apturēšana ir jāapstiprina nospiežot īpašu pogu 5 sekunžu laikā.
► Ir citi veidi, kā nodrošināties pret neplānotu ekrāna nospiešanu. Tu tos vari ieslēgt Iestatījumi izvēlnē (skat. Mainīt iestatījumus).

Atzīmēšanās KP iekārtā

► Lai atzīmētos KP iekārtā, tu sevi identificē ar NFC čipu vai ievadot vārdu un/vai starta numuru. Tad tiks parādīts saraksts ar šajā KP pieejamiem uzdevumiem.
► Tu izvēlies uzdevumu, nospiežot jebkur uz tā rindas. BRĪDINĀJUMS! Uzdevums ir jāizvēlas aptuveni 5 sekunžu laikā, pēc tam ANT atvienos tavu pieslēgšanos.
► Ja KP ir tikai viens uzdevums, šis solis tiek izlaists.
► Tiklīdz tu izvēlies uzdevumu, tiek parādīti atbilžu burti un tu vari izvēlēties atbildi nospiežot uz viena no tiem.
► Rezultātu uzreiz saglabā iekārtas iekšējā atmiņā, un ANT ļauj tev turpināt atbildēt citu uzdevumu (Nākamais poga) vai atslēgties (Pabeigt poga).

Rezultātu pārvaldība

► Izvēlnes Rezultāti lapa parāda visus rezultātu failus, kas ir saglabāti telefona/planšetdatora atmiņā. Tu vari tos pārlūkot, dzēst vai augšupielādēt.
► Pamata informācija (kopējais laiks un atbildes) rezultāta faila rindā tiek attēlota uzreiz pēc dalībnieka vārda.
► Lai augšupielādētu rezultātus, tev ir trīs iespējas:
 • Augšupielādēt webserverī (tas var būt aizsargāts ar paroli, ko vajadzēs ievadīt augšupielādes uzstādījumu dialogā)
 • Pārsūtot tos uz iekārtu, kas savienota ar Bluetooth.
 • Pārsūtīt failus(piemēram, uz datoru), izmantojot USB.
► Ja fails satur rezultātus, kas vēl nav bijuši augšupielādēti, atbilstošajai pogai tiks attēlota zaļa maliņa.
► Visus rezultātu failus, kas vēl nav augšupielādēti, var nosūtīt uz serveri izmantojot pogu labajā apakšējā stūrī (ar dubultu bultu).
► BRĪDINĀJUMS! Aplikācijas atinstalēšana uz ierīces nodzēsīs visus šos failus!

Rezultātu augšupielāde

► Aplikācijai ir vairāki režīmi rezultātu augšupielādei un tu vari pārslēgties starp tiem, ņemot vērā vajadzības un pieejamo Interneta savienojuma kvalitāti:
 • Manuāla - Augšupielādi veic tiesnesis, nospiežot augšupielādes pogu konkrētā rindā Rezultāti ekrānā.
 • Automātiska - Augšupielāde notiek pēc katra dalībnieka rezultāta saglabāšanas.
 • Bloku - Augšupielāde tiek atkārtota pēc vairākiem dalībniekiem. aplikācija prasa atļauju veikt augšupielādes mēģinājumu. Šai gadījumā Tu vari norādīt dalībnieku skaitu.
► Automātiskā un bloku režīmā tu vari norādīt augšupielādēs laika limitu, lai novērstu ilgu gaidīšanu tīkla problēmu gadījumā.
► Ja automātiskā vai bloku nosūtīšana neizdodas, aplikācija piedāvā atvērt šo dialogu, lai mainītu uzstādījumus tālākām nosūtīšanām.
► Bloka saturs iespēju parasti nosaka organizators. Tā nosaka, vai katrā nosūtīšanā ir pilns rezultātu fails vai tikai tie ieraksti, kas ir saglabāti kopš pēdējās veiksmīgās nosūtīšanas.
► Visas izmaiņas ir jāapstiprina nospiežot Pabeigts pogu.

ANT Master Server

► Uz ANT iekārtas tu vari palaist HTTP serveri konfigurācijas lejuplādei un rezultātu augšupielādei. Serveri vari izsaukt ar ANT Master Server sadaļu Īpašās darbības izvēlnē.
► Pirms servera startēšanas, tu vari izvēlēties vai konfigurētās iekārtas sūtīs rezultātus uz tavu serveri, vai uz to pašu vietu, kur tava iekārta tos sūtīs.
► Pēc startēšanas, serveris sāks akceptēt rezultātu failus un skaitīt saņemto ierakstu skaitu. Piemērotā brīdī tu vari apturēt serveri un, ja tu esi ieslēdzis automātisku augšupielādi uz gala serveri, ANT mēģinās nosūtīt visus jaunos rezultātus.

Problēmu ziņojumi

► Ja Tu pamani aplikācijas nekorektu darbību, mēs novērtētu, ja tu pēc iespējas ātrāk saglabātu aplikācijas log failu un atsūtītu to mums kopā ar kādu komentāru. Tu vari atvērt log faila pārvaldības ekrānu, izmantojot Problēmu ziņojumi izvēlni.
► Saglabāt log failu poga saglabā aktuālā sistēmas log faila kopiju jaunā failā, lai to pēc tam varētu nosūtīt izstrādātājiem, kā arī atļauj uzreiz pievienot komentāru.
► Log failu augšupielādei ir trīs iespējas:
 • Augšupielādēt tos webserverī (ant.yq.cz).
 • Pārsūtīt tos uz iekārtu, kas ir savienota ar Bluetooth.
 • Saglabāt, piemēram, datorā, izmantojot USB.
► BRĪDINĀJUMS! Aplikācijas atinstalēšana nodzēsīs visus log failus!