Taku-o laika fiksēšanas palīgs

Versija: 4.8.1(6)
Tulkojums: Guntars Mankus, Elīna Mankus
Pateicības: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Ievads

► Šī palīdzības sadaļa ir aplikācijas lietotājiem, t.i. tiesnešiem un dalībniekiem. Palīdzības sadaļa organizatoriem ir mājaslapā http://ant.yq.cz.
► Aplikācijā ir jāveic uzstādījumi konkrētajām sacensībām. Visa procedūra ir atkarīga no tā, vai organizators ir sagatavojis konfigurāciju tiesnešiem (publicējis to webserverī vai nokopējis uz telefoniem/planšetdatoriem) vai arī aplikācijas uzstādījumi ir jāveido Tev pašam, ja organizators nav nodrošinājis konfigurāciju vai Tu tikai izmēģini šo aplikāciju. Pirmajā gadījumā pāris palīdzības sadaļas vari ignorēt.
► Visus uzstādījumus var veikt, izmantojot šos izvēlnes posmus: Iestatījumi, Sacensības, Stacijas un vēlāk Starta saraksts un Kartes (skat. atbilstošās palīdzības sadaļas).
► Kad ir veikti aplikācijas uzstādījumi, Tu vari sākt dalībnieku rezultātu fiksēšanu nospiežot uz tās rindas galvenajā logā, kurā ir Tava laika stacija vai Pre-O distance.
► Dalībnieku var izvēlēties no starta protokola, vai ievadot viņa/viņas vārdu ar roku. Laika stacijas/Pre-o distances beigās aplikācija saglabā dalībnieka rezultātu failā.
► Pirms aplikācijas lietošanas, pilnībā uzlādē telefonu/planšetdatoru un nogriez nagus :-) vai atceries izmantot pašus pirkstu galus darbā ar skārienjūtīgu ekrānu.

Mainīt iestatījumus

► Ja tev nepatīk lietot noklusēto telefona/planšetdatora valodu, vai šī valoda netiek atbalstīta, tu vari izvēlēties kādu no atbalstītajām valodām. Ņem vērā, ka vēlama aplikācijas pārstartēšana pēc valodas nomaiņas.
► ANT ir nepieciešams, lai būtu uzstādīta darba mape. Parasti ANT to pats izvēlas, bet dažreiz publiski pieejama mape ir jāuzstāda manuāli.
► Pirms laika fiksēšanas ANT parāda komandas un jautājumus, kas jānolasa dalīniekiem. Šie teksti ir sadalīti divās daļās: viena daļa pirms laika fiksēšanas, otra pēc. Tu vari arī izvēlēties vai šis saturs tiks attēlots vienā ekrānā vai divos.

Tiesību uzstādījumi

► ANT programmai ir nepieciešamas tiesības mainīt telefona/planšetes galvenos uzstādījumus, lai neatļautu ekrāna izslēgšanos.
 • Ja piekļuve ir aizliegta, tad Tev ir manuāli jāuzstāda ekrāna izslēgšanās laiks uz vairākām minūtēm.
► ANT programmai ir nepieciešama piekļuve "Netraucēt" režīma iestatījumiem, lai aizliegtu ienākošos zvanus laikā, kad dalībniekam tiek fiksētas atbildes.
⚠ Dažas programmas ignorē šo uzstādījumu un tāpēc ir ieteicams veikt testu, piezvanot uz telefonu/planšetdatoru atbilžu fiksēšanas brīdī! ⚠
 • Ja piekļuve ir aizliegta, tad Tev ir manuāli jāaizliedz ienākošie zvani.

Sacensību parametri

► Pirms jaunu sacensību rezultātu fiksēšanas, izmanto Izdzēst sacensības datus pogu, lai nodzēstu veco sacensību datus. Tev tiks pārvaicāts par veco rezultātu failu dzēšanu.
 • Nē ir biežāk lietotā atbilde, jo iepriekšējo sacensību faili nevienam netraucē un tos var vēlāk izmantot testiem un rezultātu analīzei.
 • Spied Jā, ja iepriekš testēji programmu un vēlies dzēst testēšanas datus un rezultātus, kuriem nav nekādas vērtības.
► Ja konfigurāciju nodrošina organizators, Tu tikai norādi Uzstādījumu fails, saskaņā ar organizatoru norādēm (skaties instrukcijas Izvēlēties resursu) un aplikācija ielādēs uzstādījumus.
► Sacensību ID ir nepieciešams, lai atšķirtu dažādas sacensības. Ja uzstādījumi tiek glabāti serverī un serveris atbalsta šo funkcionalitāti, tad Tu vari lejuplādēt sacensību sarakstu lietojot pogu ar palielināmā stikla simbolu uz izvēloties sacensības no saraksta.
► Ja Tev nav izveidota sacensību konfigurācija, tev var nākties uzstādīt arī citus iestatījumus:
 • Ja sacensības notiks kādā citā dienā, tu vari norādīt Sacensību datums.
 • Tu vari izvēlēties vai tiesnesis pats pilnībā kontrolē aplikāciju, vai arī viņš tikai sagatavo to dalībniekiem, kuri paši ieraksta savas atbildes un tad tiesnesis saglabā rezultātus.
 • Tu vari arī norādīt, ka būs otrs laika ņēmējs, un abu tiesnešu fiksētie laiki tiks saglabāti rezultātu failā.
 • Pirms laika ņemšanas, ANT parāda komandas un jautājumus, kas jānolasa dalīniekiem. Tu vari izvēlēties vai teksts būs angļu vai latviešu valodā, vai tas tiks attēlots vienā ekrānā vai divos un kāda informācija un jautājumi kādā kārtībā tiks attēloti uz ekrāna.

Staciju uzstādījumi

► Ja Laika KP/Pre-O staciju uzstādījumus Tev ir nodevis organizators, vienkārši aktivizē tos Laika KP/Pre-distanci, kur Tu darbosies, nospiežot slēdzīti rindas sākumā.
► Pirms taimera ieslēgšanas, ANT parāda informāciju, kas jāizstāsta dalībniekiem. Šajā informācijā ir iekļauts arī karodziņu skaits. Ja šo skaitu nav norādījis organizators, tad automātiski parādīsies 6 karodziņi. Ja stacijā ir cits karodziņu skaits, informācija nebūs korekta. Tāpēc tev ir iespēja salabot karodziņu skaitu pašam, neieslēdzot konfigurācijas labošanas režīmu.
► Ja nav datu no organizatora, tad tev ir jāievada stacijas informācija labošanas režīmā, kuru Tu vari ieslēgt, nospiežot pogu augšējā labajā stūrī. Jaunas stacijas var pievienot, izmantojot Pievienot pogu. Stacijas uzstādījumi:
 • Grupa (ja definējis organizators, piem., kategorija, posms, kvalifikācijas grupa)
 • Laika KP/Pre-o distances numurs
 • Karodziņu skaits stacijā
 • Zero atbildes atļautas
 • Uzdevumu skaits Laika KP/Pre-O distancē
 • Laika limits sekundēs
 • Brīdinājums uz ekrāna cik sekundes pirms limita.
► Ja vienā stacijā ir vairākas kategorijas (grupas), Tu vari tās grupēt, lai to starta protokoli būtu apvienoti un lai varētu izvēlēties dalībniekus no viena saraksta, Atkarībā no izvēlētā dalībnieka, ANT pats izvēlas staciju. Grupēšanu var ieslēgt, nospiežot ikonu ar galvām, un pēc pogas Pabeigts nospiešanas dialogs turpināsies ar ekrānformu, kur norādīsi stacijas pa grupām.
► Izmaiņu pabeigšana jāapstiprina ar pogas Pabeigts nospiešanu.

Konfigurēt Pre-O distances

► Ja organizators ir jau sagatavojis Pre-O distances konfigurāciju, Tev nav nepieciešams apmeklēt šo lapu.
► Ja Tev nav gatva konfigurācija no organizātora, Tev jāievada sacensību dati rediģēšanas režīmā, uz kuru Tu vari pārslēgties, nospiežot uz pogas augšējā labajā stūrī. Jaunas distances daļas var tikt pievienotas ar Pievienot pogu. Distances paramerti:
 • Grupa (ja tādas ir noteicis organizātors, t.i. grupas, posmi, kvalifikācijas grupas)
 • Laika KP/Pre-o distances numurs
 • Karodziņu skaits stacijā
 • Zero atbildes atļautas
 • Uzdevumu skaits Laika KP/Pre-O distancē.
► Tev ir jāapstiprina ievadītā informācija spiežot Pabeigts pogu.

Starta saraksta ielāde un apskate

► Aplikācija var darboties ar starta sarakstu vairākos režīmos:
 • Starta saraksts netiek lietots (iespēja Nav starta saraksta).
 • Piemērs starta sarakstam testēšanai.
 • Organizators ir nodrošinājis starta sarakstu kā daļu no konfigurācijas faila (šajā gadījumā nekādas darbības nav nepieciešamas, jo starta saraksts tiks ielādēts automātiski).
 • Organizators ir publicējis starta sarakstu webserverī un tā URL adrese ir norādīta uzstādījumu failā. Šajā gadījumā starta saraksts ir jāielādē, nospiežot lejuplādes pogu.
 • Organizators ir nodrošinājis starta sarkstu atsevišķā failā. Šajā gadījumā tev ir jāievada/jānorāda ceļš uz to (sk. palīdzību par Izvēlēties resursu dialogu) un tas tiks ielādēts.
► Ja starta saraksts ir ielādēts, to var aplūkot nospiežot pogu ar lupas attēlu.

Karšu uzstādījumi

► Ja tu vēlies izmantot kartes, tev ir jānorāda karšu avots:
 • Gadījumā ja tas ir web avots, norādi URL un pēc tam, kad TAR fails ar kartēm būs lejuplādēts, faili no tā tiks ievietoti lokālajā Tavas ierīces mapē.
 • Ja kartes jau ir pieejamas ierīces mapē, Tev ir jānorāda pamata mape (ar kartēm vai apakšmapēm pa grupām ar kartēm tajās).
► Atbilžu reģistrācijas laikā, iekārtas ekrāns tiek iefiksēts horizontālā vai vertikālā pozīcijā. Tu vari izvēlēties to skatu, kurš ir ērtāks Tavam piedāvātajam kartes formātam.
► Katrai stacijai, tev ir jānorāda šādi parametri:
 • Kartes attēla tuvinājums %.
 • Atzīme, vai karte ir pilnīga (ar KP leģendām un Ziemeļu virzienu), vai arī karte un leģendas ir atsevišķos failos.
 • Nepieciešamais pagriešanas leņķis pretēji pulksteņa rādītāju virzienam (t.i. skatīšanās virziens grādos).
 • Atzīme, vai karte ir jāizgriež apaļā formā.
► Aplūkot kartes stacijai ir iespējams, nospiežot pogu ar lupas attēlu.
► Izmaiņas jāapstiprina ar pogas Pabeigts nospiešanu.

Izvēlēties resursu

► Šis dialogs tiek izsaukts vairākās situācijās, kad ir jāizvēlas resurss datu ielādei vai saglabāšanai. Ja tu esi tiesnesis, tu to visticamāk lietosi tikai vienreiz, lai norādītu resursu, kur atrodas organizatora nodrošinātie sacensību dati.
► Resursam ir jābūt vai nu telefona/planšetdatora lokālajā failu sistēmā, uz iekārtas, kas ir savienota ar Bluetooth, vai uz HTTP/HTTPS webservera.
 • Ja tiek izmantota lokālā failsistēma, ceļš var tikt ierakstīts ar roku, vai izvēlēts pārlūkojot diska saturu (poga ar lupu).
 • Tīkla resursa (webserveris) gadījumā, Tev būs jānorāda URL adrese (ja tā nav jau iepriekš iestādīta). Parasti, vēl daži papildus dati var būt nepieciešami (piem. parole, sacensību ID, utt.), no nodrošina organizators.
► Ja dati nav UTF-8 kodējumā, Tev ir jānorāda kodējuma uzstādījumi.
► HTTP augšupielādes gadījumā, Tev jānorāda maksimālais laiks(timeout) lai novērstu ļoti ilgu gaidīšanas laiku tīkla problēmu gadījumā.

Dalībnieka izvēle

► Ja ir ielādēts starta saraksts, Tu vari rakstīt jebkuru daļu no dalībnieka vārda vai numura (tomēr izvairies ievadīt speciālos latviešu valodas ne-ASCII burtus) Ievades rezultātā, parādīsies atlasīts dalībnieku saraksts. Ja izmantosi atstarpi kā meklēšanas kritēriju, Tu saņemsi pilno starta sarakstu.
► Ja izmanto aplikācijas pogas ar skaitļiem, atlasītais saraksts tiek parādīts tikai pēc filtrēšanas pogas (piltuves ikona) nospiešanas, vai kad atlasītā vērtība ir unikāla.
► Pilnā piltuve parāda visus dalībniekus, tukšā - tikai tos, kas vēl nav pabeiguši konkrēto laika staciju/Pre-O distanci.
► Vertikālais ekrāns telefonam/planšetdatoram ir labāks, jo dalībnieku saraksts parādās uzreiz.
► Horizontālā skatā, ievades darbība ir jāpabeidz nospiežot Pabeigts pogu, pēc tam kad ir ievadīti pietiekami daudz vārda simbolu vai numurs.
► Lai uzņemtu laiku dalībniekam, kas nav starta sarakstā (vai ja tev nav starta saraksta), jāievada pilns dalībnieka vārds pašam manuāli.

Atbilžu ievade un laika ņemšana

► Nospiežot TAGAD! pogu, sāksies laika skaitīšana un atbilžu pogas (ieskaitot pogu X jebkurai nekorektai atbildei) parādīsies.
► Pēc pēdējās atbildes vai kad laika limits ir beidzies, STOP poga (ar melnu kvadrātu) parādās, tomēr laiks netiek apturēts un papildus atbildes un laiki tiek reģistrēti gadījumā, ja iepriekš bijusi kāda kļūda.
► Ja tu nospiedi nepareizu pogu, nospied pēc tam pareizo un turpini. Ja Tu nospiedi lieku pogu kļūdaini, tad turpini. Aplikācija ļauj veikt atbilžu korekcijas pirms datu saglabāšanas.
► Ja tu nospiedi TAGAD! pogu pārāk ātri, tad Tev ir divas iespējas:
 • Norādi vienalga kādas atbildes, tad dzēs ierakstu un atgriezies laika ņemšanas sākumā.
 • Ja tās ir tikai dažas sekundes, ļauj taimerim darboties, pabeidz starta procedūru un nospied X atbildi īstā starta brīdī. Pēc tam Tu vari nodzēst šo pirmo "X atbildi" un pārcelt starta laiku (izmantojot Pārcelt starta laiku pogu).
► Ja pienāk telefona zvans laika ņemšanas brīdī, telefona aplikācijas logs var īslaicīgi parādīties, nosedzot ekrānu. Šādā gadījumā, nekādas darbības nav jāveic, telefona logs ātri pazūd, netraucējot laika ņemšanas procesam.
► Tu nevarēsi aizvērt šo dialogu savādāk, kā tikai nospiežot STOP pogu.

Atbilžu un laika ieraksts

► Pēc laika apturēšanas, tiek attēlots dalībnieka pilnais rezultāts. Ja kādreiz gadās kādas problēmas, Tu joprojām vari mainīt dalībnieku, laiku un atbildes.
► Ja Tu ievadīji nepareizo dalībnieku pirms starta Tu vari to mainīt manuāli vai izvēlēties pareizo no starta saraksta, izmantojot ikonu ar lupu (pēc dalībnieka atlasīšanas tu vari atgriezties labošanas režīmā ar ķeksīša ikonu).
► Tu vari arī reģistrēt iepriekš nereģistrētu atbildi, ja nepieciešams. Tas bieži ir nepieciešams gadījumā, ja dalībnieks, atbildot, izlaiž kādu karti.
► Tu vari izlabot jebkuru atbildi, spiežot uz konkrētās atbildes pogas.
► Tu vari novākt atbildi, kas ievadīta nepareizi, un aplikācija ļauj paturēt oriģinālo laiku, vai izmantot vēlāku laiku no nākamās atzīmes.
 • Spied Jā, ja tu nospiedi nepareizo pogu dalībnieka atbildes brīdī un pēc tam norādīji citu saņemto atbildi.
 • Spied Nē, ja Tu nospiedi pogu kļūdaini, kaut arī dalībnieks neatbildēja.
► Izmantojot pogas +1/-1, Tu vari mainīt kopējo laiku par vienu sekundi vairāk vai mazāk.
► Jebkuras izmaiņas būtu vēlams papildināt ar komentāru Komentārs laukā.
► Jebkuras izmaiņas var tikt atceltas ar Atjaunot pogu.
► Visu ierakstu var neatgriezeniski izdzēst, nospiežot Dzēst pogu.
► Šo dialogu nav iespējams aizvērt savādāk kā nospiežot Saglabāt pogu.
► Ja tu aizver logu pirms atbilžu un laika pārrakstīšanas uz dalībnieka kartiņas, Tu vari atvērt izvēlni Rezultāti un apskatīt rezultātus vēlreiz.
► Ja Tu pamani kādu kļūdu pēc rezultātu saglabāšanas, Tu vari atgriezties rezultātu ekrānā no galvenās ekrāna Īpašās darbības izvēlnes.

Pre-O distances atbildes

► Pēc tam, kad laika atskaite ir uzsākta, Tu redzi atbilžu pogas visiem distances uzdevumiem.
► Lai atzīmētu atbildi divreiz jāuzspiež (doubleclick) uz atbilstošā uzdevuma numura. Tad parādīsies konkrētā uzdevuma visu iespējamo atbilžu pogas un Tu varēsi izvēlēties savu atbildi divreiz uzspiežot (doubleclick) uz tās.
► Pēc atbildes izvēlēšanās, tā parādīsies pie attiecīgā uzdevuma pogas. Tu vari vēlāk izmainīt atbildi, spiežot uz šīs pogas vēlreiz.
► Kad visi uzdevumi atbildēti, divreiz jāuzspiež(doubleclick) uz Stop pogas.

Rezultātu pārvaldība

► Izvēlnes Rezultāti lapa parāda visus rezultātu failus, kas ir saglabāti telefona/planšetdatora atmiņā. Tu vari tos pārlūkot, dzēst vai augšupielādēt.
► Pamata informācija (kopējais laiks un atbildes) rezultāta faila rindā tiek attēlota uzreiz pēc dalībnieka vārda.
► Lai augšupielādētu rezultātus, tev ir trīs iespējas:
 • Augšupielādēt webserverī (tas var būt aizsargāts ar paroli, ko vajadzēs ievadīt augšupielādes uzstādījumu dialogā)
 • Pārsūtot tos uz iekārtu, kas savienota ar Bluetooth.
 • Pārsūtīt failus(piemēram, uz datoru), izmantojot USB.
► Ja fails satur rezultātus, kas vēl nav bijuši augšupielādēti, atbilstošajai pogai tiks attēlota zaļa maliņa.
► BRĪDINĀJUMS! Aplikācijas atinstalēšana uz ierīces nodzēsīs visus šos failus!

Automātiska Rezultātu augšupielāde

► Aplikācijai ir vairāki režīmi rezultātu augšupielādei un tu vari pārslēgties starp tiem, ņemot vērā pieejamo Interneta savienojuma kvalitāti:
 • Manuāla - Augšupielādi veic tiesnesis, nospiežot augšupielādes pogu konkrētā rindā Rezultāti ekrānā.
 • Automātiska - Augšupielāde notiek pēc katra dalībnieka rezultāta saglabāšanas.
 • Bloku - Augšupielāde tiek atkārtota pēc vairākiem dalībniekiem. aplikācija prasa atļauju veikt augšupielādes mēģinājumu. Šai gadījumā Tu vari norādīt dalībnieku skaitu.
► Automātiskā un bloku režīmā tu vari norādīt augšupielādēs laika limitu, lai novērstu ilgu gaidīšanu Interneta problēmu gadījumā.
► Ja automātiskā vai bloku nosūtīšana neizdodas, aplikācija piedāvā atvērt Automātiska Rezultātu augšupielāde dialogu, lai mainītu uzstādījumus tālākām nosūtīšanām.
► Bloka saturs iespēju parasti nosaka organizators. Tā nosaka, vai katrā nosūtīšanā ir pilns rezultātu fails, vai tikai tie ieraksti, kas ir saglabāti kopš pēdējās veiksmīgās nosūtīšanas.
► Visas izmaiņas ir jāapstiprina nospiežot Pabeigts pogu.

Problēmu ziņojumi

► Ja Tu pamani aplikācijas nekorektu darbību, mēs novērtētu, ja tu pēc iespējas ātrāk saglabātu aplikācijas log failu un atsūtītu to mums kopā ar kādu komentāru. Tu vari atvērt log faila pārvaldības ekrānu, izmantojot Problēmu ziņojumi izvēlni.
► Saglabāt log failu poga saglabā aktuālā sistēmas log faila kopiju jaunā failā, lai to pēc tam varētu nosūtīt izstrādātājiem, kā arī atļauj uzreiz pievienot komentāru.
► Log failu augšupielādei ir trīs iespējas:
 • Augšupielādēt tos webserverī (ant.yq.cz).
 • Pārsūtīt tos uz iekārtu, kas ir savienota ar Bluetooth.
 • Saglabāt, piemēram, datorā, izmantojot USB.
► BRĪDINĀJUMS! Aplikācijas atinstalēšana nodzēsīs visus log failus!