Aplikacija za bilježenje odgovora i vođenje vremenskih kontrola u preciznoj orijentaciji

Verzija: 4.9.2(21)
Prijevod: Jasminka Cindrić Perković, Dalibor Perković, Dominik Cindrić
Zahvale: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Uvod

► Ova uputstva namijenjena su korisnicima aplikacije, odnosno voditeljima kontrola i natjecateljima. Pomoć za organizatore se nalazi na internet stranici aplikacije http://ant.yq.cz.
► ANT može raditi na nekoliko načina:
 • Voditelj stanice bilježi odgovore i mjeri vrijeme.
 • Natjecatelj bira odgovore i mjeri vrijeme.
 • Natjecatelj bilježi odgovore na stazi za preciznu orijentaciju na uređaju koji nosi sa sobom.
 • Natjecatelj bilježi odgovore na stazi za preciznu orijentaciju na uređaju koji se nalazi uz stanicu.
 • Uređaj se koristi na startu i cilju.
► Aplikaciju treba konfigurirati za svako pojedino natjecanje. Procedura ovisi o tome imate li konfiguracijsku datoteku (pripremio organizator ili preuzet primjer sa servera ant.yq.cz) ili sami morate konfigurirati aplikaciju.
► Ako želite isprobati aplikaciju koristeći primjer (sa servera), kliknite Primjer na početnom ekranu ANT će skinuti konfiguraciju, na ekranu će se prikazati izbornik za odabir natjecatelja (vidi Biranje natjecatelja) i aplikacija je spremna za isprobavanje.
► Ako je organizator pripremio konfiguraciju kliknite na Natjecanje na početnom ekranu, odaberite server na kojem je pohranjena konfiguracija, izaberite pravi događaj/natjecanje i ANT će preuzeti konfiguraciju. Ako ste voditelj vremenske kontrole, na Stanice izborniku (vidi Konfiguriranje stanica) ćete trebati aktivirati stanicu koju vodite.
► Ako nemate konfiguraciju, morat ćete pogledati još neke stavke na izborniku kao što su Postavke, Natjecanje, Stanice, Staze i možda Startna lista and Karte (pogledajte pojedine teme u ovim uputama).
► Kad ste završili s konfiguracijom pojavi se izbornik za odabir natjecatelja (vidi Biranje natjecatelja) i možete početi s označavanjem odgovora ili voditi vremensku kontrolu.
 • Korištenje ANT aplikacije na vremesnkim kontrolama opisano je u poglavlju Voditelj vremenske kontrole.
 • Bilježenje odgovora na uređaju opisano je u poglavlju Bilježenje u mobilni karton.
 • Bilježenje odgovora na mjestu odluke je opisano u poglavlju the Bilježenje odgovora na stazi.
 • Na startu se samo identificirate i kada pokrenete svoju štopericu, ANT zabilježi to vrijeme.
 • Na cilji se samo identificirate i ANT zabilježi vrijeme kad ste završili.
► Prije natjecanja, napunite pametni telefon/tablet do kraja i skratite nokte. :-) Ili pazite da koristite vrhove prstiju.

Odabir postavki

► Ako ne želite koristiti zadani jezik pametnog telefona/tableta ili taj jezik nije podržan, možete odabrati neki od podržanih jezika. Nakon promjene jezičnih postavki preporučamo ponovno pokrenuti aplikaciju.
► ANT za rad treba imati zadan radni direktorij. ANT ga uglavnom odabire sam, no ponekad je potrebno ručno podesiti javno dostupan direktorij.
► Na vremenskim kontrolama, ANT prikazuje upute i pitanja za natjecatelje. Sastoje se od dva dijela: jedan dio se daje prije pokazivanja terena, a drugi poslije. Možete odabrati hoće li ih ANT prikazati na dva ekrana, ili sve na jednom.
► Kako biste spriječili nenamjerni odabir odgovora, možete izabrati zaštitu ili obaveznim korištenjem dvoklika ili potvrdu odgovora kliknuvši na dodatni gumb.

Postavljanje dozvola na sustavu

► ANT treba dozvolu za izmjenu postavki na telefonu/tabletu kako bi onemogućio automatski prelaz na stanje mirovanja.
 • Ako pristup ovoj postavci nije dozvoljen, ručno podesite vrijeme gašenja ekrana na nekoliko minuta.
► ANT treba pristup postavkama "Ne ometaj" kako bi onemogućio dolazne pozive isključivo u periodu dok radi mjerač vremena.
⚠ Neke aplikacije na telefonu su toliko nasrtljive da ignoriraju ovu postavku. Preporučamo isprobati pozivanja uređaja dok mjeri vrijeme! ⚠
 • Ako pristup ovoj postavci nije dozvoljen, ručno onemogućite dolazne pozive.

Konfiguriranje natjecanja

► Prije korištenja ANT aplikacije za novo natjecanje, potrebno je izbrisati staru konfiguraciju klikom na Izbriši natjecanje. Ako postoje i datoteke sa starim rezultatima, program će vas pitati želite li ih obrisati ili ne.
 • U uobičajenim situacijama odgovori Ne. Datoteke starijih natjecanja ne uzrokuju probleme i mogu se koristiti kasnije za daljnje analize.
 • Odgovorite Da ako ste isprobavali aplikaciju prije natjecanja i imate spremljene nepotrebne podatke.
► Ako imate već pripremljenu konfiguracijsku datoteku, trebate samo konfigurirati Konfiguracijska datoteka prema uputama organizatora (vidi Odabir resursa/cilja) i aplikacija će sama učitati konfiguraciju. Time je konfiguriranje završeno i možete izaći iz dijaloškog okvira klikom na Gotovo button.
► Sljedeći koraci su obično potrebni samo ako konfigurirate opcije sami.
► ID natjecanja opcija je potrebna za razlikovanje natjecanja, kada se obrađuje više datoteka s rezultatima.
► Ako natjecanje ne konfigurirate na sam dan natjecanja, možete izmijeniti datum.
► Ako uređaj koristite tako da ga natjecatelj nosi uz sebe, možete odabrati mogu li natjecatelji odgovarati bilo kojim redoslijedom ili mogu li mijenjati svoje odgovore.
► Za isprobavanje možete uključiti Testni način rada kada ANT nema postavljene Ne ometaj način i vrijeme gašenja ekrana.
► Možete odabrati način identifikacije natjecatelja. Osim identifikacije prema imenu i startnom broju, moguće je koristiti i NFC čip. U ovom slučaju, možete odabrati želite li da nepoznati čipovi budu dodijeljeni natjecateljima na startnoj listi.
► Moguće je zaključati izbornik tako da natjecatelji ne mogu mijenjati postavke natjecanja. U tom slučaju je potrebno postaviti PIN i/ili komplet brojeva čipova za voditelje kako bi mogli otključati meni.
► Za vremenske kontrole možete odabrati dodatnog mjerača vremena i oba vremena bit će pohranjena u datoteci s rezultatima.
► Upute koje se prikazuju ili izgovaraju natjecateljima mogu biti na engleskom ili na jeziku aplikacije.
► Na vremenskim kontrolama, ANT prikazuje upute i pitanja za natjecatelje. Sastoje se od dva dijela: jedan dio se daje prije pokazivanja terena, a drugi poslije. Možete odabrati hoće li ih ANT prikazati na dva ekrana, ili sve na jednom.
► Također je moguće izabrati koje ćete informacije i pitanja prikazati te kojim redoslijedom.

Konfiguriranje stanica i staza

► Ako je organizator pripremio podatke o stanicama/stazama, ostatak je poprilično jednostavan:  • Za mjerenje vremena ili označavanje odgovora na vremenskim kontrolama samo provjerite i aktivirajte stanicu/stazu koju ćete koristi tako da kliknete gumb na početku reda.
 • Na vremenskim kontrolama, možete provjeriti i namjestiti broj zastavica kako biste natjecatelju dali ispravnu informaciju.
► Ako sami konfigurirate natjecanje, morate unijeti podatke o stanici u uređivačkom načinu rada. U uređivački način rada možete doći kliknuvši na gumb u gornjem desnom kutu. Parametri stanice:
 • Kategorija (ako ih je definirao organizatora npr. kategorija, etapa, kvalifikacijska grupa)
 • Broj stanice/staze
 • Broj zastavica na stanici
 • Dozvoljen nulti/Z odgovor
 • Broj zadataka na stanici/dijelu staze
 • Vremensko ograničenje u sekundama (samo za vremenske kontrole)
 • Upozorenje prije isteka vremena (u sekundama) (samo za vremenske kontrole)
► Nove stanice/dijelovi staza mogu se dodati gumbom Dodaj.
► Sve promjene morate potvrditi klikom na Gotovo.

Učitavanje i pregledavanje startna liste

► Aplikacija može raditi sa startnim listama na nekoliko načina:
 • Bez korištenja startnih lista (opcija Nema startne liste).
 • Primjer startne liste za isprobavanje.
 • Startna lista je dio konfiguracijske datoteke (u ovom slučaju nije potrebno ništa uraditi jer će startne liste biti automatski učitane).
 • Organizator je objavio startnu listu na mrežnom serveru i URL adresa se nalazi u konfiguracijskoj datoteci. U ovom slučaju startne liste se trebaju preuzeti kliknuvši gumb za preuzimanje.
 • Organizator je pripremio startne liste u posebnoj datoteci. U ovom slučaju trebate unijeti/odabrati odredište (path) (vidi pod Odabir resursa/cilja) i učitati ih.
► Ako je startna lista već unešena, možete ju pregledati kliknuvši ikonicu povećala.

Konfiguriranje karata

► Ukoliko želite koristiti karte morate definirati odakle se one povlače:
 • Ako se karta preuzima s weba, unesite URL i, nakon preuzimanja, kompresirana datoteka (tarball) s kartama će biti raspakirana u interni direktorij.
 • Ako se karte već nalaze na uređaju, morate postaviti početni direktorij (s kartama ili s direktorijima za karte pojedinih kategorija ).
► Dok se bilježe odgovori, orijentacija uređaja se fiksira. Možete odabrati portretnu ili pejzažnu orijantaciju, ovisno o tome koja bolje odgovara pojedinom formatu karte.
► Za svaku stanicu, potrebno je definirati sljedeće atribute:
 • Povećanje (zoom) karte (%).
 • Označite je li karta potpuna (sadrži opise kontrola i oznaku sjevera) ili su karta i opisi u posebnim datotekama.
 • Kut rotacije suprotno od smjera kazaljke na satu (tj. smjer gledanja u stupnjevima).
 • Označite je li karta kružnog oblika.
► Karte koje se koriste na nekoj stanici mogu se pogledati prije početka klikom na ikonicu s povećalom.
► Kraj promjena mora se potvrditi sa Gotovo.

Odabir resursa/cilja

► Ovaj dijaloški okvir se prikazuje u nekoliko situacija gdje je potrebno odabrati resurse (bilo u slučaju unosa ili izlaza podataka). Ako ste voditelj stanice ili natjecatelj, u principu ćete ovu opciju koristiti samo jednom, za odabir lokacije podataka o natjecanju koje osigurava organizator.
► Resursi se mogu nalaziti na različitim mjestima:
 • Ako se koristi web resource, potrebno je upisati URL adresu (osim u slučaju servera ant.yq.cz i preoresultat.se čiji URL je već poznat). Osim adrese, obično je potreban i ID natjecanja. Ako server ima podršku za ovu funkciju, možete preuzeti popis natjecanja (klikom na ikonicu s povećalom) i odabrati željeno klikom na taj red na popisu.
 • U slučaju da je lokacija servera na nekom drugom ANT uređaju (ANT Master Server), morate provjeriti i namjestiti IP adresu.
 • Ako koristite lokalne datoteke, njihovo odredište (path) treba ručno upisati ili odabrati na disku (ikonica s povećalom).
 • Ako se radi o uređajima spojenim preko Blluetooth-a, trebat ćete uključiti Bluetooth i spojiti uređaje. ANT će pozvati željene postavke.
► Eventualni dodatni podaci (kao što su lozinka, korišteni znakovi itd.) koje dobijete od organizatora upišite u za to predviđena polja.
► Za HTTP prijenos, možete odrediti vremenski limit kako biste spriječili jako duga čekanja u slučaju problema s mrežom.

Biranje natjecatelja

► Ime i/ili startni broj natjecatelja mogu se odabrati sa startne iste ili unijeti ručno, ili ih se može identificirati postavljanjem NFC čipa uz stražnju stranu uređaja. Možete se prebacivati iz jednog načina u drugi uz pomoć ikone s NFC-om ili tipkovnicom. ► Ukoliko su startne liste već učitane, možete upisati dio broja ili bilo koji dio imena natjecatelja (i tako izbjeći utipkavanje ne-ASCII znakova ili posebnih slova abecede) nakon čega će se prikazati popis natjecatelja s kliznom trakom i mogućnošću filtriranja podataka. Ako koristite razmak, dobit ćete cijelu startnu listu.
► Ako koristite gumbe s brojevima, lista se prikazuje samo nakon što kliknete na ikonicu s lijevkom ili ako je izbor jednoznačan.
► Ikonica koja izgleda kao ispunjeni lijevak prikazuje sve natjecatelje dok ikonica koja izgled kao prazni lijevak prikazuje samo one natjecatelje koji još nisu završili stanicu.
► Bolje je ako je pametni telefon/tablet u okomitom položaju jer se tada popis natjecatelja prikazuje odmah.
► Ako je uređaj okrenut vodoravno, potrebno je maknuti tipkovnicu kliknuvši na Gotovo nakon unosa dovoljnog broja znakova u imenu ili broju natjecatelja).
► Ukoliko postoji natjecatelj koji se ne nalazi na startnoj listi (ili nemate startnu listu) morate ručno unijeti cijelo ime.

Voditelj vremenske kontrole

► Nakon klika na SAD!, počinje bilježenje vremena i pojavljuju se gumbi za odgovor (uključujući i X za bilo koji neispravni odgovor).
► Nakon zadnjeg odgovora ili nakon što je isteklo vremensko ograničenje, prikazuje se gumb Stop (ikonica s crnim kvadratom), no mjerenje vremena ne staje tako da se mogu upisati dodatni odgovori i vremena u slučaju greške.
► Ako stisnete krivi odgovor, nakon toga stisnite pravi i nastavite. Ako se stisnuli krivi odgovor greškom, nastavite. Aplikacija dozvoljava unošenje korekcije prije snimanja podataka.
► Ako ste prerano stisnuli SAD!, imate dva izbora:
 • Kliknite proizvoljne odgovore, uklonite zapis i vratite se na početak mjerenja.
 • Ako se radi o svega par sekundi, nastavite s mjerenjem vremena, završite sa startnom procedurom i kliknite na odgovor X u trenutku pravog starta. Kasnije možete ukloniti prvi "odgovor" i pomaknuti start (klikom na Pomakni start ).
► U slučaju da primite poziv za vrijeme mjerenja vremena, prozor aplikacije telefona može privremeno prekriti ekran. U tom slučaju, nije potrebno ništa poduzimati, prozor će se sam maknuti bez ometanja mjerenja vremena.
► Nije dozvoljen izlazak iz ovog dijaloga bilo kako osim stiskanjem gumba za konačno zaustavljanje (Stop).

Bilježenje odgovora i mjerenje vremena

► Nakon zaustavljanja vremena, prikazuju se potpuni rezultati natjecatelja. U slučajevima nepredviđenih problema, možete izmijeniti natjecatelja, vrijeme i odgovore.
► Ako ste prije početka mjerenja unijeli pogrešnog natjecatelja, možete ispraviti ime ručno ili izabrati pravog natjecatelja sa startne liste kliknuvši na ikonicu s povećalom (nakon što ste odabrali natjecatelja možete se vratiti u uređivački način rada klikom na ikonicu s "kvačicom").
► Možete umetnuti odgovor. Recimo u slučaju kada natjecatelj okrene dvije karte istovremeno.
► Možete izmijeniti bilo koji odgovor klikom na gumb s odgovarajućim slovom.
► Možete ukloniti odgovor koji ste pogrešno kliknuli i aplikacija će vam dopustiti da zadržite izvorno vrijeme odgovora ili ono koje ste naknadno unijeli.
 • Odgovorite DA ako ste označili krivi odgovor dok je natjecatelj odgovarao i naknandno ste ispravili odgovor.
 • Odgovorite Ne, ako ste označili odgovor greškom i ako natjecatelj nije odgovorio.
► Koristeći odgovarajuće gumbe (+1/-1), možete mijenjati ukupno vrijeme za jednu sekundu gore ili dolje.
► Uz bilo koju promjenu trebali biste staviti napomenu u odgovarajuće polje za upis.
► Sve promjene mogu biti opozvane klikom na Vrati button.
► Cijeli zapis također može biti nepovratno obrisan klikom na Ukloni.
► Nećete moći izaći iz ovog dijaloškog okvira na bilo koji drugi način osim klikom na Spremi button.
► Ako izađete iz prozora prije nego ste na kontrolni karton upisali natjecateljeve odgovore i vrijeme, možete ponovno pokrenuti ovaj dijaloški okvir iz glavnog menija Posebne akcije koristeći Pregledaj zadnje zapise .
► Bilo kada kasnije, možete otići u izbornik Rezultati i pogledati datoteku s rezultatima.

Bilježenje u mobilni karton

► U načinu rada s prijenosnim kartonom (natjecatelj nosi telefon/tablet), identificirate se prije starta, a zatim odabirete (dio) staze (ako ima samo jedan dio onda se ovaj dio preskače) i pojavljuje se na ekranu gumb za start (trokutić).
► Nakon početka mjerenja vremena, vidite gumbe za sve zadatke u odabranom dijelu staze.
► Bilježenje odgovora se poziva klikom na gumb s brojem zadatka. Tada se prikažu svi mogući odgovori i vi izabirete jedan klikom na njega.
► Nakon bilježenja odgovora, odabir se prikazuje na gumbu pojedinog zadatka. Kasnije možete izmijeniti odgovor kliknuvši ga ponovo, ukoliko je to organizator dozvolio.
► Kako biste spriječili slučajne neželjene odabire odgovora možete kliknuti Nazad ili Zaključaj između pojedinih odabira. Aplikacija je skrivena i možete ju pozvati kasnije.
► Nakon što ste završili sa svim zadacima, zaustavljate mjerenje vremena klikom na gumb Stop (crni kvadratić). UPOZORENJE! Zaustavljanje vremena mora se odobriti unutar 5 sekundi klikom na posebni gumb.
► Postoje i drugi načini za sprečavanje nenamjernog klikanja na ekran. Možete ih aktivirati u izborniku Postavke (vidi Postavke).

Bilježenje odgovora na stazi

► Kada se odgovor bilježi na mjestu odluke, identificirate se preko NFC čipa ili imenom i/ili startnim brojem i pojavljuje se popis zadataka koji se odgovaraju s tog mjesta odluke.
► Birate zadatak kliknuvši bilo gde u njegovom redu. UPOZORENJE! Zadatak morate odabrati unutar 5 sekundi inače vas ANT izlogira.
► Ako ima samo jedan zadatak na stanici ovaj se korak može preskočiti.
► Čim ste odabrali tadatak, pojavljuju se slova odgovora i vi označavate svoj odgovor klikom na jedno od njih.
► Rezultat je odmah spremljen na lokalni disk uređaja i ANT nudi nastavak bilo odabirom sljedećeg zadatka (gumb Sljedeće) ili izlogiravanjem (gumb Završi)

Upravljanje rezultatima

► Rezultati stranica prikazuje sve datoteke s rezultatima snimljene u internu memoriju pamatnog telefona/tableta. Možete ih pregledati, ukloniti i prenijeti.
► Neophodne informacije (ukupno vrijeme i odgovori) nalaze se odmah nakon imena natjecatelja, u datoteci s rezultatima.
► Za prebacivanje rezultata imate tri mogućnosti:
 • Slanje na web server (može biti osigurano lozinkom koju je potrebno unijeti prilikom prebacivanja podataka).
 • Prebacivanje na uređaj korištenjem Bluetooth opcije.
 • Prebacivanje (npr. na računalo) korištenjem USB-a.
► Ako datoteka sadrži rezultate koji još nisu prebačeni, odgovarajuće dugme ima zeleni okvir.
► Sve neprenešene datoteke s rezultatima mogu se poslati na server klikom na gumb u donjem desnom kutu (s dvostrukom strelicom).
► UPOZORENJE! Deinstalacija aplikacije će pobrisati sve ove datoteke!

Učitavanje rezultata

► Aplikacija podržava nekoliko načina za prijenos rezultata, i možete birati koji ćete koristiti ovisno o kvaliteti veze:
 • Ručno - Voditelj stanice može početi prijenos klikom na gumb za prebacivanje u odgovarajućem redu prikaza Rezultati.
 • Automatski - Prebacivanje počinje nakon snimanja rezultata svakog natjecatelja.
 • Grupno - Prebacivanje se ponavlja automatski nakon nekoliko natjecatelja, a aplikacija traži dopuštenje za svaki pokušaj prebacivanja. U ovom načinu rada, možete odrediti broj natjecatelja.
► Za automatski i grupni način, možete specificirati vremensko ograničenje kako biste spriječili preduga čekanja u slučaju problema s mrežom.
► Ako automatski ili grupni prijenos ne uspije, aplikacija nudi dijalog Učitavanje rezultata za izmjenu parametara budućih prijenosa.
► Mogućnost Sadržaj paketa obično definira organizator tako da odredi prenose li se uvijek svi podaci ili samo zapisi nakon zadnjeg uspješnog prijenosa.
► Sve promjene moraju se potvrditi sa Gotovo.

ANT Master Server

► Na uređaju na kojem koristite ANT možete pokrenuti HTTP server za preuzimanje konfiguracije i prijenos rezultata. Server možete pozvati preko ANT Master Server u Posebne akcije meniju.
► Prije pokretanja servera, možete odabrati želite li da konfigurirani uređaju šalju rezultate na vaš server, ili na istu lokaciju na vašem uređaju.
► Nakon početka, server počinje primati datoteke s rezultatima i brojati primljene zapise. U prikladnom trenutku, možete zaustaviti server i ako ste konfigurirali automatski prijenos na finalni server, ANT će pokušati poslati nove rezultate.

Prijava problema

► Ako uočite probleme prilikom korištenja ove aplikacije, cijenili bismo da snimite aplikacijski zapis (log) čim budete mogli te da nam ga pošaljete uz neki komentar, odnosno dodatno pojašnjenje. Možete pokrenuti modul za upravljanje zapisima (log) iz izbornika koristeći Prijava problema.
► Klikom na Snimi zapis (log) spremite kopiju trenutnog zapisa sustava (log) u novi dokument kako biste ga kasnije mogli poslati progremerima koji razvijaju ovu aplikaciju. Ovdje možete upisati i dodatni komentar.
► Za prijenos zapisa (log) imate tri mogućnosti:
 • Prijenos na mrežni server (ant.yq.cz).
 • Prijenos na uređaj spojen preko Bluetooth-a.
 • Povlačenje (npr na računalo) preko USB-a.
► UPOZORENJE! Deinstalacija aplikacije će pobrisati sve (log) datoteke!