Aplikace pro měření na časových kontrolách a ražení na tratích trail-o

Verze: 4.11.10(1)
Poděkování: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Úvod

 • Tento návod slouží pro uživatele aplikace, tj. rozhodčí a závodníky. Návod pro pořadatele najdeš na webu aplikace http://ant.yq.cz.
 • ANT může pracovat v několika režimech:
  • Dohled nad závodem (správa výsledkových souborů, počítání předběžných výsledků, vyčítání čipů systému ToePunch apod.).
  • Záznam odpovědí a měření času na časovce rozhodčím.
  • Volba odpovědí a měření času na časovce závodníkem.
  • Ražení odpovědí na klasické trati. Závodník používá zařízení, které si nese na trati (mobilní průkazka).
  • Ražení odpovědí na klasické trati. Závodník používá zařízení umístěná na razicích stanovištích.
  • Startovací a cílové zařízení.
 • Aplikaci je třeba nakonfigurovat pro konkrétní závod.
  • Pokud si chceš aplikaci jen vyzkoušet, na úvodní obrazovce stiskneš tlačítko Ukázka a vybereš požadovanou ukázku. ANT se sám nakonfiguruje, objeví se základní obrazovka podle vybraného vzoru a aplikace je připravena k použití.
  • Pokud máš připravenou konfiguraci od pořadatele, na úvodní obrazovce stiskneš tlačítko Závod, vybereš ze seznamu zdroj, kde je konfigurace uložena (typicky některý ze serverů ant.yq.cz, top.yq.cz nebo preoresultat.se), zvolíš správný závod a ANT si opět konfiguraci sám stáhne. Pokud jsi rozhodčí na časovce, uvidíš na hlavní obrazovce ještě tlačítko Stanoviště, protože budeš muset aktivovat stanoviště, kde budeš měřit (viz kapitolu Konfigurace stanovišť a tratí).
  • Pokud chceš použít starší staženou konfiguraci, vybereš zdroj Uložená konfigurace a najdeš konfiguraci podle jména.
  • Pokud chceš použít konfiguraci přenesenou na mobil jako soubor, najdeš ji na lokálním disku.
  • Pokud chceš testovat vlastní konfiguraci, budeš muset postupně navštívit položky menu Nastavení, Závod, Stanoviště, Tratě a příp. Startovka a Mapy (viz patřičné kapitoly návodu).
 • Jakmile máš konfiguraci hotovou, objeví se Ti úvodní obrazovka.
  • Pokud jsi rozhodčí na časovce, na úvodní obrazovce budeš mít dialog pro výběr závodníka (viz kapitolu Výběr závodníka). Vybereš závodníka a můžeš začít měřit (viz kapitolu Rozhodčí na časovce).
  • Pokud používáš ANT jako mobilní průkazku, na úvodní obrazovce budeš mít dialog pro výběr závodníka (viz kapitolu Výběr závodníka). Zvolíš sám sebe a můžeš odstartovat (viz kapitolu Ražení do mobilní průkazky).
  • Pokud používáš ANT jako startovací, razicí nebo cílové zařízení, na úvodní obrazovce budeš mít dialog pro výběr závodníka (viz kapitolu Výběr závodníka). Zvolíš sám sebe a můžeš orazit start, cíl nebo odpověď (viz kapitolu Ražení na razícím stanovišti).
  • Pokud jsi rozhodčí, který používá ANT v režimu dohledu, na úvodní obrazovce budeš mít skupinu tlačítek pro vyvolání operací, které jsou podle nás nejčastěji potřebné.
 • Před závodem si pořádně nabij telefon a ostříhej si nehty. :-) Anebo mysli na to, že musíš mačkat bříšky prstů.

 

Nastavení aplikace

 • Položka menu Nastavení umožňuje upravit určité funkce či chování aplikace podle uživatelských preferencí.
 • Pokud ti nevyhovuje nastavený jazyk telefonu/tabletu nebo pokud tento jazyk není podporovaný, můžeš si zvolit jiný podporovaný jazyk.
 • ANT potřebuje mít nastavený pracovní adresář. Běžně si ho vybere sám, ale někdy je třeba mu nějaký veřejně přístupný adresář nastavit ručně.
 • Při měření na časovce ANT vypisuje pokyny a dotazy, které rozhodčí musí sdělit závodníkům. Mají dvě části, jedna se říká před odkrytím lampionů a druhá poté. Je možné zvolit, zda tyto části budou zobrazeny na jedné nebo na dvou obrazovkách.
 • V režimu ražení odpovědí je možné se chránit před neúmyslným dotykem na mobilu tím, že nastavíš, že výběr úlohy musíš potvrdit buďto povinným dvojklikem, anebo zvláštním potvrzovacím tlačítkem.
 • Po vyčtení sady ToePunch čipů může být výsledek závodníka vytištěn na Bluetooth tiskárně. Zapínání a vypínání tisku a výběr tiskárny se provádí v menu Nastavení.

 

Nastavení systémových práv

 • ANT potřebuje mít povolena některá systémová nastavení, aby mohl řídit určité aspekty chování zařízení. Dialogy pro tato nastavení se automaticky vyvolají pouze pokud je to pro daný režim nezbytné a uživatel by měl tato nastavení povolit.
 • ANT potřebuje mít právo měnit nastavení mobilu/tabletu, aby mohl potlačit automatické stmívání obrazovky.
  • Pokud přístup není povolen, musíš nastavit dobu automatického stmívání ručně, a to na hodnotu několika minut.
 • ANT potřebuje mít přístup k režimu "Nerušit", aby mohl blokovat příchozí hovory jenom po dobu, kdy běží stopky.
  ⚠ Některé telefonní aplikace jsou tak agresivní, že blokování ignorují. Doporučujeme v předstihu příchozí hovor během měření vyzkoušet! ⚠
  • Pokud přístup není povolen, musíš zablokovat příchozí hovory ručně.
 • ANT potřebuje mít přístup k Bluetooth, pokud chceš tisknout ražení na BT tiskárně.
  • Pokud přístup k Bluetooth není povolen, nebudeš moci tisknout ražení.

 

Konfigurace závodu

 • Položka menu Závod umožňuje změnit nastavení závodu, tj. buďto vybrat nový závod nebo změnit některé parametry dříve natažené konfigurace. Většina uživatelů ji nikdy nepotřebuje použít.
 • Před použitím ANTa pro nový závod je třeba smazat konfiguraci starého závodu tlačítkem Smaž závod. Pokud existují staré výsledkové soubory, program se zeptá, zda je má smazat.
  • V typickém případě odpověz Ne. Soubory ze starých závodů nijak nevadí a později mohou být použity pro další analýzu.
  • Odpověz Ano v případě, že sis aplikaci zkoušel před závodem a máš uloženy nesmyslné výsledky vztahující se k danému závodu.
 • Pokud máš k dispozici hotovou konfiguraci, nastavíš pouze položku Konfigurační soubor podle instrukcí od pořadatele (viz Výběr zdroje) a aplikace si konfigurační soubor sama stáhne. Tím je konfigurace dokončena a můžeš stránku opustit tlačítkem Hotovo.
 • Další kroky se tě týkají většinou jen v případě, že závod konfiguruješ sám.
  • Položka ID závodu slouží pro odlišení různých závodů při zpracování více výsledkových souborů.
  • Pokud závod konfiguruješ jindy než v den konání, je možné datum konání změnit.
  • V závislosti na aktuálním režimu aplikace je možné upravovat některá nastavení, např. to, zda závodníci mohou odpovídat v libovolném pořadí a zda smějí opravovat odpovědi.
  • Pro testování aplikace můžeš zapnout Testovací režim, kdy ANT nenastavuje režim Nerušit a stmívání obrazovky.
  • Je možné zvolit formu identifikace závodníka. Kromě výběru nebo zadání jména nebo startovního čísla je také možné používat obecné NFC čipy nebo čipy systému ToePunch. V tom případě lze zvolit, zda se mají neznámé čipy přiřazovat závodníkům ze startovky. ToePunch čipy lze používat k samotné identifikaci závodníků, anebo také k zápisu jejich výsledků na časovce.
  • Je možné zamknout menu, aby závodníci nemohli měnit nastavení závodu. Pro rozhodčí je pak třeba nastavit PIN resp. sadu čísel čipů, které menu zase odemknou.
  • U časovky je možné zadat, že bude přítomen druhý časoměřič a do výsledků se budou ukládat oba časy.
  • Pokyny, které se zobrazují nebo říkají závodníkům, mohou být buďto anglicky nebo v jazyce aplikace (česky).
  • Při měření na časovce ANT vypisuje pokyny a dotazy, které rozhodčí musí sdělit závodníkům. Mají dvě části, jedna se říká před odkrytím lampionů a druhá poté. Je možné zvolit, zda tyto části budou zobrazeny na jedné nebo na dvou obrazovkách.
  • Je možno rovněž volit, které pokyny a dotazy a v jakém pořadí se mají říkat.
  • V případě, že ANT počítá výsledky, lze volit, zda je bude zobrazovat kompletní, anebo jen pořadí bez odpovědí, bodů a časů.

 

Konfigurace stanovišť a tratí

 • Položky menu Stanoviště a Tratě umožňují pořadateli měnit různé parametry závodu. Běžný uživatel je nikdy nepotřebuje. Jedinou výjimkou je, když rozhodčí na časovce aktivuje jedno nebo více stanovišť, kde bude měřit. To se dělá kliknutím na tlačítko na začátku řádky daného stanoviště.
 • Podobný přístup používá pořadatel, když aktivuje razicí, startovní nebo cílovou jednotku, pokud je ANT používán jako razicí zařízení.
 • Pokud závod konfiguruješ sám, musíš parametry stanovišť/tratí zadat sám v editačním režimu, do nějž přejdeš stisknutím tlačítka s ozubeným kolečkem vpravo nahoře. Parametry stanovišť/tratí:
  • Třída (pokud je pořadatel zavedl, např. kategorie, etapa, rozběh)
  • Číslo stanoviště/tratě,
  • Počet lampionů na stanovišti,
  • Příznak, zda jsou možné Zero odpovědi,
  • Počet úloh na stanovišti/trati,
  • Časový limit ve vteřinách (pouze na časovkách),
  • Počet sekund před koncem limitu pro upozornění závodníka (pouze na časovkách),
  • Správné odpovědi (pokud bude ANT počítat výsledky závodu).
 • Pokud čas měří dva rozhodčí, lze určit, zařízení kterého z nich bude odesílat výsledky na server (zaškrtnutím checkboxu ve sloupci s ikonou uploadu).
 • Nové stanoviště nebo úsek trati lze přidat tlačítkem Přidat.
 • Dokončení úprav je nutno potvrdit tlačítkem Hotovo.

 

Správa startovky

 • Položka menu Startovka umožňuje prohlížet startovku (či lépe "seznam závodníků") kliknutím na ikonu lupy na patřičné řádce seznamu tříd. V některých režimech umožňuje také startovku stáhnout.
 • Aplikace může pracovat se startovkou v několika různých režimech:
  • Startovka je součástí konfiguračního souboru. To je nejběžnější způsob. V tomto případě není třeba dělat nic, startovka se natáhne sama automaticky a v případě potřeby je možné ze serveru stáhnout novuo konfiguraci.
  • Startovka se nepoužívá (volba Bez startovky). Jména resp. čísla všech závodníků se zadávají ručně.
  • Používá se Vzorová startovka zabudovaná v aplikaci (pouze pro testovací účely).
  • Pořadatel zveřejnil startovku na webu a její adresu zadal jako součást konfigurace. V tom případě stačí startovku stáhnout tlačítkem se šipkou.
  • Pořadatel dodal startovku jako samostatný soubor. V tom případě stačí zadat její umístění (viz návod pro dialog Výběr zdroje) a startovka se natáhne.

 

Konfigurace map

 • Pokud chceš používat mapy, které se závodníkům na časovce zobrazují na displeji, musíš definovat jejich zdroj:
  • V případě, že mapy jsou na webovém serveru, zadáš URL a poté, co se balíček s mapami stáhne, rozbalí se do interního adresáře.
  • Pokud jsou mapy už připravené na lokálním disku, zadáš pouze kořenový adresář (s mapami nebo s podadresáři s mapami pro jednotlivé třídy).
 • Při záznamu odpovědí je obrazovka zařízení napevno otočená. Je možné zvolit svislou nebo vodorovnou orientaci podle toho, která je lepší vzhledem k tvaru mapy.
 • Pro každé stanoviště je třeba zadat následující atributy:
  • Zoom obrázku s mapou (v %).
  • Příznak, zda jsou mapy kompletní (obsahují popisy a šipku na sever) nebo jsou mapy a popisy ve zvláštních souborech.
  • Požadované otočení mapy doleva (tj. azimut směru pohledu).
  • Příznak, zda má být mapa oříznuta do kruhu.
 • Mapy pro stanoviště je možné si prohlédnout kliknutím na tlačítko s ikonou lupy.
 • Dokončení úprav je nutno potvrdit tlačítkem Hotovo.

 

Výběr zdroje

 • Tento dialog se volá při různých příležitostech, kdy je třeba zvolit nějaký zdroj nebo cíl datového přenosu. Pokud jsi rozhodčí nebo závodník, dialog použiješ obvykle jen jednou, pro volbu zdroje, kde se nachází konfigurace závodu dodaná pořadatelem.
 • Zdroj/cíl se může nacházet na různých místech:
  • V případě umístění na WWW serveru je třeba zadat adresu (URL). Výjimkou jsou servery ant.yq.cz, top.yq.cz a preoresultat.se, u nichž ANT URL zná. Kromě adresy bývá nutné rovněž zadat ještě ID závodu. Pokud to server dovoluje, lze si kliknutím na tlačítko s lupou nechat zobrazit všechny závody a vybrat ten, který potřebuješ.
  • V případě umístění na serveru běžícím na jiném zařízení s ANTem (ANT Master Server) je třeba zkontrolovat a příp. opravit IP adresu v URL.
  • V případě umístění na lokálním disku mobilu/tabletu je možné cestu k souboru/adresáři napsat ručně, anebo ho vyhledat pomocí procházení disku (tlačítko s lupou).
  • V případě umístění na jiném zařízení připojeném přes Bluetooth bude nutné Bluetooth zapnout a zařízení spárovat. Potřebné systémové nastavení ANT sám vyvolá.
 • Případné další údaje (např. heslo, znakovou sadu apod.) vyplníš podle pokynů pořadatele.
 • Pro HTTP uploady je možné stanovit časový limit, aby se předešlo dlouhému čekání v případě problémů sítě.

 

Výběr závodníka

 • Závodníka je možné buďto zvolit výběrem ze startovky, nebo jeho/její jméno resp. startovní číslo zadat pomocí klávesnice, anebo ho/ji lze identifikovat přiložením NFC čipu. Přepínat mezi těmito režimy je možné pomocí tlačítka s ikonou NFC resp. klávesnice.
 • Pokud ANT zná typ mobilu/tabletu, zelená značka na displeji naznačuje umístění NFC čtečky. Nachází se buďto zhruba ve středu zařízení, anebo u okraje ve směru šipky. Čip je třeba přikládat k zadní straně zařízení. V případě Toe čipu lze použít kterýkoliv čip sady.
 • Pro výběr ze startovky stačí napsat jakoukoliv část jména nebo čísla (lze se tedy úplně vyhnout částem jména obsahujícím diakritiku) a objeví se vyfiltrovaný seznam závodníků, ve kterém lze rolovat.
  • Jako hledaný řetězec lze napsat i mezeru, pak se vypíše celá startovka.
  • Pokud se zobrazí seznam závodníků, aniž bys z něj chtěl vybírat, můžeš zmáčknout Zpět nebo kliknout mimo seznam.
 • Pokud vybíráš pomocí tlačítek s číslicemi, zobrazí se ti seznam závodníků až po kliknutí na tlačítko filtru (trychtýř), anebo jakmile je volba jednoznačná.
 • Kliknutí na plný trychtýř ukazuje celou startovku, kliknutí na prázdný pouze závodníky, kteří stanoviště/trať ještě neabsolvovali.
 • Tlačítka s číslicemi někdy nevyvolávají seznam závodníků. V tom případě klikni do pole pro jméno závodníka, aby se zobrazila klávesnice, a tlačítkem Zpět ji hned schovej. Potom by už filtr měl normálně fungovat.
 • Je lepší vybírat závodníka ve svislé poloze telefonu/tabletu, protože seznam vyhovujících závodníků se rovnou zobrazuje.
 • Ve vodorovné poloze lze podobného efektu dosáhnout tím, že po zadání dostatečně dlouhé části čísla nebo jména zmáčkneš Hotovo.
 • Pokud chceš měřit závodníka, který není ve startovce (nebo startovku nemáš), musíš zadat celé jméno nebo číslo ručně.
 • Pokud zmáčnkeš tlačítko Zpět, vrátíš se do základního menu. Zpět do výběru závodníků se dostaneš tlačítkem Rozhodčí.

 

Rozhodčí na časovce

 • Jakmile zmáčkneš tlačítko TEĎ!, rozběhne se čas a objeví se tlačítka pro odpovědi (vč. tlačítka X pro jakoukoliv neplatnou odpověď). Od tohoto okamžiku už není možné se vracet a musíš dokončit měření.
 • Po poslední odpovědi nebo vypršení času se sice objeví tlačítko Stop (černý čtvereček), ale stopky se nezastaví a i další odpovědi a časy se zaznamenávají pro případ chyby.
 • Pokud zmáčkneš špatné tlačítko odpovědi, zmáčkni správné tlačítko a pokračuj dál. Pokud zmáčkneš nějakou "odpověď" omylem, pokračuj dál. Aplikace umožní provést před uložením opravu takovýchto chyb.
 • Pokud jsi zmáčkl tlačítko TEĎ! předčasně, máš dvě možnosti:
  • Buďto naklikáš libovolné odpovědi, poté smažeš záznam místo jeho uložení a vrátíš se znova na start měření.
  • Pokud se jedná jen o pár vteřin, necháš čas běžet, dokončíš přípravu měření a v okamžiku skutečného startu zmáčkneš "odpověď" X. Aplikace ti posléze dovolí tento první úsek měření včetně odpovědi X vymazat (tlačítkem Posun startu).
 • Pokud během měření přijde hovor, může se na chvilku objevit okno telefonní aplikace, které zakryje displej. V takovém případě není třeba nic dělat, okno samo hned zmizí, aniž by přerušilo měření.
 • Jedinou možností, jak okno pro měření času opustit, je zmáčknutí tlačítka Stop.

 

Zápis odpovědí a časů

 • Po zastavení stopek se zobrazí kompletní výsledek závodníka (odpovědi a čas) a je třeba dokončit operaci zápisu výsledku na disk.
 • Pokud vše proběhlo v pořádku, zmáčneš tlačítko Uložit. ANT potvrdí úspěšný zápis záznamu na interní disk zařízení a ty můžeš zapsat odpovědi a čas do závodníkovy papírové průkazky.
 • Pokud je na stanovišti druhý časoměřič, musíš zkontrolovat a případně změnit čas změřený druhým rozhodčím.
 • Ve výjimečném případě, že nastal nějaký problém, měl bys upravit jakékoliv špatné údaje v záznamu ještě před jeho uložením a odesláním na server.
 • Pokud pořadatel nastavil automatický upload výsledků, bude zahájen, jakmile zmáčkneš tlačítko OK. Pokud upload selže, ANT ti dovolí nastavení uploadu změnit.
 • Pořadatel také může rozhodnout, že výsledky časovky se budou ukládat do čipů systému ToePunch (viz kapitolu Zápis výsledku do čipu ToePunch).
 • Pokud zavřeš okno se záznamem přiliš brzo (např. před zapsáním výsledku do závodníkovy průkazky nebo čipu), můžeš tento dialog znovu vyvolat pomocí tlačítka Revize posledního záznamu nebo položky menu Speciální akce.
 • Pokud si potřebuješ výsledek prohlédnout později, musíš vyvolat položku menu Výsledky a podívat se do výsledkového souboru.

 

Opravy odpovědí a časů

 • Pokud jsi před měřením zadal špatného závodníka, můžeš jméno změnit ručně, anebo vybrat správného ze startovky pomocí ikony s lupou (po zvolení závodníka se vrátíš do editace ikonou s "fajfkou").
 • Můžeš vložit nezaznamenanou odpověď (kliknutím na ikonu se znaménkem plus). Typické použití je v situaci, kdy závodník otočí dvě mapy naráz.
 • Můžeš změnit libovolnou odpověď kliknutím na tlačítko odpovědi.
 • Omylem zadanou odpověď můžeš vymazat, přičemž aplikace nabídne, jestli chceš čas posunout anebo zachovat původní čas odpovědi.
  • Odpověz Ano, pokud jsi zmáčkl špatné tlačítko v okamžiku, kdy závodník odpověděl, a poté jsi odpověď opravil.
  • Odpověz Ne, pokud jsi zmáčkl tlačítko omylem, aniž závodník vůbec odpověděl.
 • Před tlačítky pro mazání odpovědí je tlačítko pro posun startu. To se použije, pokud jsi omylem odstartoval stopky dříve, a v okamžiku skutečného startu jsi zmáčkl nesmyslnou odpověď (X). Tlačítko způsobí smazání celého úseku od předčasného startu až po skutečný start.
 • Celkový čas můžeš tlačítky +1/-1 posouvat o jedničku nahoru nebo dolů.
 • Doporučujeme okomentovat změny v políčku Komentář.
 • Všechny provedené změny můžeš odvolat tlačítkem Obnovit.
 • Záznam také můžeš neodvolatelně vymazat tlačítkem Odstranit.
 • Jedinou možností, jak úpravu výsledků opustit, pokud už byly provedeny nějaké změny, je zmáčknutí tlačítka Uložit.

 Zápis výsledku do čipu ToePunch

 • Pořadatel se může rozhodnout ukládat výsledky závodníků i do čipů systému ToePuch, tak aby je bylo posléze načíst a zpracovat společně s odpověďmi z trati.
 • V takovém případě je rozhodčí ihned po uložení výsledků na disk vyzván k opětovnému přiložení (Start/Finish/Info) čipu a ANT zapíše závodníkovy odpovědi a čas do čipu.
 • Pokud zápis selže, je možné čip přiložit znova, anebo pokračovat bez zápisu na čip.

 

Ražení do mobilní průkazky

 • V režimu mobilní průkazky (mobil/tablet si sám neseš) se před startem nejprve identifikuješ (viz kapitolu Výběr závodníka), poté vybereš část trati, kterou chceš absolvovat (pokud je jen jedna část, tento krok odpadá), a poté se objeví obrazovka se startovním tlačítkem (trojúhelníček).
 • Jakmile tlačítko zmáčkneš, rozběhne se čas a uvidíš tlačítka jednotlivých úloh (jedné části) trati.
 • Ražení odpovědi vyvoláš kliknutím na tlačítko s číslem úlohy. Objeví se tlačítka pro všechny možné odpovědi a kliknutím na jedno z nich vybereš svoji odpověď.
 • Zvolená odpověď se objeví na tlačítku patřičné úlohy. Pokud je to pořadatelem povoleno, odpověď můžeš později změnit.
 • Abys předešel nechtěnému oražení, můžeš mezi jednotlivými odpověďmi stisknout klávesu Zpět nebo tlačítko Zamknout. Aplikace zmizí z displeje a kdykoliv později si ji můžeš zase vyvolat.
 • Po oražení všech kontrol zastavíš stopky kliknutím na tlačítko s čtverečkem. POZOR! Zastavení stopek je třeba potvrdit do 5 sec stisknutím zvláštního tlačítka.
 • ANT má implementované další ochrany před neúmyslným dotykem obrazovky, které si můžeš aktivovat v menu Nastavení (viz Nastavení aplikace).

 

Ražení na razícím stanovišti

 • Při ražení na razícím stanovišti se nejprve identifikuješ pomocí NFC čipu nebo jménem a startovním číslem (viz kapitolu Výběr závodníka) a objeví se seznam úloh, na něž lze na daném razícím stanovišti odpovídat.
 • Výběr úlohy provedeš kliknutím kdekoliv na požadované řádce. POZOR! Úlohu musíš vybrat do cca 5 sec., potom tě ANT odloguje.
 • Pokud je na stanovišti pouze jedna úloha, tento krok odpadá.
 • Jakmile vybereš úlohu, objeví se tlačítka pro všechny možné odpovědi a kliknutím na jedno z nich zvolíš svoji odpověď.
 • Výsledek se ihned uloží na disk zařízení a ANT ti nabídne možnost pokračovat volbou další úlohy (tlačítko Další) nebo se odlogovat (tlačítko Konec).

 

Vyčítání čipů ToePunch

 • ANT může být používán jako vyčítací zařízení systému ToePunch, obsluhované rozhodčím (příp. závodníkem).
 • Pokud ANT zná typ mobilu/tabletu, zelená značka na displeji naznačuje umístění NFC čtečky. Nachází se buďto zhruba ve středu zařízení, anebo u okraje ve směru šipky. Čip je třeba přikládat k zadní straně zařízení.
 • Čipy je možné vyčítat v libovolném pořadí. U prvního čipu se ANT pokusí nalézt jeho číslo ve startovce. Pokud číslo čipu není nalezeno, je možné ho přiřadit správnému závodníkovi.
 • Po vyčtení všech čipů se výsledek závodníka zapíše do výsledkového souboru. Tento soubor má identifikátor TR0.
 • V případě problému můžete načtení čipové sady zopakovat.
 • Se souborem s vyčtenými výsledky lze normálně pracovat v menu Výsledky a je možné počítat předběžné výsledky.

 

Mazání čipů ToePunch

 • ANT může být použit pro mazání čipů ToePunch (namísto krabičky CLEAR). Tato operace je v menu mezi speciálními operacemi.
 • Pokud ANT zná typ mobilu/tabletu, zelená značka na displeji naznačuje umístění NFC čtečky. Nachází se buďto zhruba ve středu zařízení, anebo u okraje ve směru šipky. Čip je třeba přikládat k zadní straně zařízení.
 • Čipy mohou být přikládánáy v libovolném pořadí, ale musejí být vymazány všechny. Pokud se pokusíš ukončit mazání dříve, ANT vydá varování.

 

Správa výsledků

 • Stránka Výsledky ukazuje všechny výsledkové soubory, které jsou uloženy na vnitřním disku mobilu/tabletu. Je možné je prohlížet, mazat a uploadovat.
 • Prohlížení výsledků se občas hodí, pokud potřebuješ zkontrolovat nějaký dříve uložený výsledek. Nejdůležitější data následují na řádce za jménem závodníka.
  • Naměřený čas je ve 2. poli za jménem.
  • Odpovědi začínají ve 4. poli za jménem.
  • Úplný popis formátu řádky je možné najít na ant.yq.cz.
 • Uploadovat výsledky je možné třemi způsoby:
  • Pomocí HTTP/HTTPS je nahrát na server (tato akce může být zabezpečena heslem, které bude třeba v konfiguraci uploadu zadat).
  • Přenést je na zařízení připojené pomocí Bluetooth.
  • Stáhnout je (např. na PC) pomocí USB.
 • Pokud některý soubor obsahuje výsledky, které ještě nebyly uploadované, má patřičné tlačítko zelený okraj.
 • Všechny dosud nepřenesené výsledkové soubory lze hromadně odeslat tlačítkem vpravo dole (s dvojitou šipkou).
 • Pokud jsou na mobilu uloženy výsledky z razicích stanovišť (buďto ze systému ANT nebo ToePunch) můžeš je slít do jediného souboru pomocí ikony v levém dolním rohu. Tato operace zároveň spočítá předběžné výsledky jako HTML soubor. Soubor se uloží do adresáře 'pub' a je možné ho zveřejnit prostřednictvím HTTP serveru běžícího lokálně na mobilu.
 • Pokud bylo nějaké stanoviště omylem nakonfigurováno se špatným číslem, můžeš ho změnit kliknutím na číslo stanoviště na řádce s výsledkovým souborem.
 • POZOR! Odinstalováním aplikace se všechny výsledkové soubory smažou!

 

Přenos výsledků

 • Aplikace umí několik různých režimů přenosu výsledků, mezi kterými můžeš přepínat podle potřeby a kvality připojení:
  • Manuální - Přenos je vyvolán na žádost rozhodčího, zmáčknutím tlačítka pro upload na patřičné řádce obrazovky Výsledky.
  • Automatický - Přenos je zahájen po uložení výsledku každého závodníka.
  • Dávkový - Přenos je opakován vždy po několika závodnících, aplikace tě předtím požádá o svolení zahájit přenos. Počet závodníků je možno konfigurovat.
 • Pro automatický a dávkový režim je možné stanovit časový limit, aby se předešlo dlouhému čekání v případě problémů sítě.
 • Pokud automatický nebo dávkový přenos selže, aplikace ti nabídne nastartování dialogu, abys mohl upravit parametry dalších přenosů.
 • Volbu Přenášený obsah obvykle předepisuje pořadatel. Definuje, zda aplikace má přenášet vždy kompletní výsledkový soubor, nebo pouze ty záznamy, které nebyly doposud odeslány.
 • Všechny změny je třeba potvrdit tlačítkem Hotovo.

 

ANT Master Server

 • Aplikace ANT může hrát roli HTTP serveru pro stahování konfigurace a ukládání výsledků na dalších zařízeních (ANT Master Server). Slouží k tomu položka ANT Master Server menu Speciální akce.
 • Před startem serveru můžeš nastavit, zda podřízená zařízení budou posílat výsledky na tvůj server, anebo na stejné místo jako tvoje zařízení.
 • Po startu začne server přijímat výsledkové soubory a počítat, kolik nových záznamů přijal. Ve vhodném okamžiku můžeš server ukončit, a pokud máš nastavené automatické odesílání výsledků na cílový server, ANT se pokusí odeslat všechny nové výsledky.
 • ANT Master Server umí přijímat a shromažďovat i data z jednotek systému ToePunch.

 

Hlášení problémů

 • Pokud zaznamenáš problematické chování aplikace, velmi bychom ocenili, kdybys okamžitě, jak to je možné, uložil log aplikace a posléze nám ho poslal s nějakým komentářem. Patřičný modul vyvoláš v menu položkou Hlášení problémů.
 • Tlačítkem Ulož log uložíš aktuální log do nového souboru, aby se později mohl poslat vývojářům, a současně můžeš rovnou doplnit komentář.
 • Uploadovat logy je možné třemi způsoby:
  • Pomocí HTTP je nahrát přímo na server (ant.yq.cz).
  • Přenést je na zařízení připojené pomocí Bluetooth.
  • Stáhnout je (např. na PC) pomocí USB.
 • POZOR! Odinstalováním aplikace se všechny soubory s logy smažou!