Aplikace pro měření na časových kontrolách a ražení na tratích trail-o

Verze: 4.9.2(20)
Poděkování: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Úvod

► Tento návod slouží pro uživatele aplikace, tj. rozhodčí a závodníky. Návod pro pořadatele najdeš na webu aplikace http://ant.yq.cz.
► ANT může pracovat v několika režimech:
 • Záznam odpovědí a měření času na časovce rozhodčím.
 • Volba odpovědí a měření času na časovce závodníkem.
 • Ražení odpovědí závodníkem na zařízení, které si nese na trati (mobilní průkazka).
 • Ražení odpovědí závodníkem na zařízení umístěném na razicím stanovišti.
 • Startovací a cílové zařízení.
► Aplikaci je třeba nakonfigurovat pro konkrétní závod. Postup závisí na tom, zda máš konfigurační soubor (připravený pořadatelem závodu nebo stažený vzor ze serveru ant.yq.cz), anebo zda si musíš aplikaci nakonfigurovat sám.
► Pokud si chceš aplikaci jen vyzkoušet na připraveném vzoru, na úvodní obrazovce stiskneš tlačítko Ukázka a vybereš požadovanou ukázku. ANT si konfiguraci sám stáhne, na obrazovce se objeví dialog pro výběr závodníka (viz Výběr závodníka) a aplikace je připravena k použití.
► Pokud máš připravenou konfiguraci od pořadatele, na úvodní obrazovce stiskneš tlačítko Závod, vybereš ze seznamu server, kde je konfigurace uložena, posléze vybereš správný závod a ANT si opět konfiguraci sám stáhne. Pokud jsi rozhodčí na časovce, budeš obvykle muset navštívit ještě menu Stanoviště (viz Konfigurace stanovišť a tratí), abys aktivoval stanoviště, kde budeš měřit.
► Pokud konfiguraci připravenou nemáš, budeš muset postupně navštívit položky menu Nastavení, Závod, Stanoviště, Tratě a příp. Startovka a Mapy (viz patřičné kapitoly návodu).
► Jakmile máš konfiguraci hotovou, objeví se Ti obrazovka pro výběr závodníka (viz Výběr závodníka) a můžeš přejít na měření závodníků resp. ražení odpovědí.
 • Používání aplikace na časovce popisuje kapitola Rozhodčí na časovce.
 • Ražení do mobilní průkazky popisuje kapitola Ražení do mobilní průkazky.
 • Ražení na razicím stanovišti popisuje kapitola Ražení na razícím stanovišti.
 • Na startovacím stanovišti se pouze identifikuješ, poté se sám odstartuješ a ANT zaznamená tvůj startovní čas.
 • Na cílovém stanovišti se pouze identifikuješ a ANT zaznamená tvůj cílový čas.
► Před závodem si pořádně nabij telefon a ostříhej si nehty. :-) Anebo mysli na to, že musíš mačkat bříšky prstů.

Nastavení aplikace

► Pokud ti nevyhovuje nastavený jazyk telefonu/tabletu nebo pokud tento jazyk není podporovaný, můžeš si zvolit jiný podporovaný jazyk. Nicméně po změně jazyka doporučujeme celou aplikaci přestartovat.
► ANT potřebuje mít nastavený pracovní adresář. Běžně si ho vybere sám, ale někdy je třeba mu nějaký veřejně přístupný adresář nastavit ručně.
► Při měření na časovce ANT vypisuje pokyny a dotazy, které rozhodčí musí sdělit závodníkům. Mají dvě části, jedna se říká před odkrytím lampionů a druhá poté. Je možné zvolit, zda tyto části budou zobrazeny na jedné nebo na dvou obrazovkách.
► V režimu ražení odpovědí je možné se chránit před neúmyslným dotykem na mobilu tím, že nastavíš, že výběr úlohy musíš potvrdit buďto povinným dvojklikem, anebo zvláštním potvrzovacím tlačítkem.

Nastavení systémových práv

► ANT potřebuje mít právo měnit nastavení mobilu/tabletu, aby mohl potlačit automatické stmívání obrazovky.
 • Pokud přístup není povolen, musíš nastavit dobu automatického stmívání ručně, a to na hodnotu několika minut.
► ANT potřebuje mít přístup k režimu "Nerušit", aby mohl blokovat příchozí hovory jenom po dobu, kdy běží stopky.
⚠ Některé telefonní aplikace jsou tak agresivní, že blokování ignorují. Doporučujeme v předstihu příchozí hovor během měření vyzkoušet! ⚠
 • Pokud přístup není povolen, musíš zablokovat příchozí hovory ručně.

Konfigurace závodu

► Před použitím ANTa pro nový závod je třeba smazat konfiguraci starého závodu tlačítkem Smaž závod. Pokud existují staré výsledkové soubory, program se zeptá, zda je má smazat.
 • V typickém případě odpověz Ne. Soubory ze starých závodů nijak nevadí a později mohou být použity pro další analýzu.
 • Odpověz Ano pouze v případě, že sis aplikaci zkoušel před závodem a máš uloženy nesmyslné výsledky.
► Pokud máš k dispozici hotovou konfiguraci, nastavíš pouze položku Konfigurační soubor podle instrukcí od pořadatele (viz Výběr zdroje) a aplikace si konfigurační soubor sama stáhne. Tím je konfigurace dokončena a můžeš stránku opustit tlačítkem Hotovo.
► Další kroky se tě týkají většinou jen v případě, že závod konfiguruješ sám.
► Položka ID závodu slouží pro odlišení různých závodů při zpracování více výsledkových souborů.
► Pokud závod konfiguruješ jindy než v den konání, je možné datum konání změnit.
► V režimu mobilní průkazky můžeš volit, zda závodníci mohou odpovídat v libovolném pořadí a zda smějí opravovat odpovědi.
► Pro testování aplikace můžeš zapnout Testovací režim, kdy ANT nenastavuje režim Nerušit a stmívání obrazovky.
► Je možné zvolit formu identifikace závodníka. Kromě výběru nebo zadání jména nebo startovního čísla je také možné používat NFC čipy. V tom případě lze zvolit, zda se mají neznámé čipy přiřazovat závodníkům ze startovky.
► Je možné zamknout menu, aby závodníci nemohli měnit nastavení závodu. Pro rozhodčí je pak třeba nastavit PIN resp. sadu čísel čipů, které menu zase odemknou.
► U časovky je možné zadat, že bude přítomen druhý časoměřič a do výsledků se budou ukládat oba časy.
► Pokyny, které se zobrazují nebo říkají závodníkům, mohou být buďto anglicky nebo v jazyce aplikace (česky).
► Při měření na časovce ANT vypisuje pokyny a dotazy, které rozhodčí musí sdělit závodníkům. Mají dvě části, jedna se říká před odkrytím lampionů a druhá poté. Je možné zvolit, zda tyto části budou zobrazeny na jedné nebo na dvou obrazovkách.
► Je možno rovněž volit, které pokyny a dotazy a v jakém pořadí se mají říkat.

Konfigurace stanovišť a tratí

► Pokud máš závod nakonfigurovaný daty od pořadatele, tato konfigurace je triviální:
 • Pro měření na časovce nebo ražení na razícím stanovišti pouze zkontroluj a příp. nastav aktivaci správných stanovišť (tlačítkem na začátku řádky stanoviště).
 • Na časovce ještě můžeš zkontrolovat a příp. opravit počet lampionů, abys závodníkům dával správný pokyn.
► Pokud závod konfiguruješ sám, musíš parametry stanovišť/tratí zadat sám v editačním režimu, do nějž přejdeš stisknutím tlačítka vpravo nahoře. Parametry stanovišť/tratí:
 • Třída (pokud je pořadatel zavedl, např. kategorie, etapa, rozběh)
 • Číslo stanoviště/tratě
 • Počet lampionů na stanovišti
 • Příznak, zda jsou možné Zero odpovědi
 • Počet úloh na stanovišti/trati
 • Časový limit ve vteřinách (pouze na časovkách)
 • Počet sekund před koncem limitu pro upozornění závodníka (pouze na časovkách).
► Nové stanoviště nebo úsek trati lze přidat tlačítkem Přidat.
► Dokončení úprav je nutno potvrdit tlačítkem Hotovo.

Načtení a prohlížení startovky

► Aplikace může pracovat se startovkou v několika různých režimech:
 • Startovka se nepoužívá (volba Bez startovky).
 • Vzorová startovka pro testování.
 • Startovka je součástí konfiguračního souboru (v tom případě není třeba dělat nic, startovka se natáhne sama).
 • Pořadatel zveřejnil startovku na webu a její adresu zadal jako součást konfigurace. V tom případě stačí startovku stáhnout tlačítkem se šipkou.
 • Pořadatel dodal startovku jako soubor. V tom případě stačí zadat její umístění (viz návod pro dialog Výběr zdroje) a startovka se natáhne.
► Pokud je startovka natažena, je možné si ji prohlédnout kliknutím na tlačítko s ikonou lupy.

Konfigurace map

► Pokud chceš používat mapy, musíš definovat jejich zdroj:
 • V případě, že mapy jsou na webovém serveru, zadáš URL a poté, co se tarball s mapami stáhne, rozbalí se do interního adresáře.
 • Pokud jsou mapy už připravené na lokálním disku, zadáš pouze kořenový adresář (s mapami nebo s podadresáři s mapami pro jednotlivé třídy).
► Při záznamu odpovědí je obrazovka zařízení napevno otočená. Je možné zvolit svislou nebo vodorovnou orientaci podle toho, která je lepší vzhledem k tvaru mapy.
► Pro každé stanoviště je třeba zadat následující atributy:
 • Zoom obrázku s mapou (v %).
 • Příznak, zda jsou mapy kompletní (obsahují popisy a šipku na sever) nebo jsou mapy a popisy ve zvláštních souborech.
 • Požadované otočení mapy doleva (tj. azimut směru pohledu).
 • Příznak, zda má být mapa oříznuta do kruhu.
► Mapy pro stanoviště je možné si prohlédnout kliknutím na tlačítko s ikonou lupy.
► Dokončení úprav je nutno potvrdit tlačítkem Hotovo.

Výběr zdroje

► Tento dialog se volá při různých příležitostech, kdy je třeba zvolit nějaký zdroj nebo cíl datového přenosu. Pokud jsi rozhodčí nebo závodník, dialog použiješ obvykle jen jednou, pro volbu zdroje, kde se nachází konfigurace závodu dodaná pořadatelem.
► Zdroj/cíl se může nacházet na různých místech:
 • V případě umístění na WWW serveru je třeba zadat adresu (URL). Výjimkou jsou servery ant.yq.cz a preoresultat.se, u nichž ANT URL zná. Kromě adresy bývá nutné rovněž zadat ještě ID závodu. Pokud to server dovoluje, lze si kliknutím na tlačítko s lupou nechat zobrazit všechny závody a vybrat ten, který potřebuješ.
 • V případě umístění na serveru běžícím na jiném zařízení s ANTem (ANT Master Server) je třeba zkontrolovat a příp. opravit IP adresu v URL.
 • V případě umístění na lokálním disku mobilu/tabletu je možné cestu k souboru/adresáři napsat ručně, anebo ho vyhledat pomocí procházení disku (tlačítko s lupou).
 • V případě umístění na jiném zařízení připojeném přes Bluetooth bude nutné Bluetooth zapnout a zařízení spárovat. Potřebné systémové nastavení ANT sám vyvolá.
► Případné další údaje (např. heslo, znakovou sadu apod.) vyplníš podle pokynů pořadatele.
► Pro HTTP uploady je možné stanovit časový limit, aby se předešlo dlouhému čekání v případě problémů sítě.

Výběr závodníka

► Závodníka je možné buďto zvolit výběrem ze startovky, nebo jeho/její jméno resp. startovní číslo zadat pomocí klávesnice, anebo ho/ji lze identifikovat přiložením NFC čipu k zadní straně zařízení. Přepínat mezi těmito režimy je možné pomocí tlačítka s ikonou NFC resp. klávesnice.
► Pro výběr ze startovky stačí napsat jakoukoliv část jména nebo čísla (lze se tedy úplně vyhnout částem jména obsahujícím diakritiku) a objeví se vyfiltrovaný seznam závodníků, ve kterém lze rolovat. Jako hledaný řetězec lze napsat i mezeru, pak se vypíše celá startovka.
► Pokud vybíráš pomocí tlačítek s číslicemi, zobrazí se ti seznam závodníků až po kliknutí na tlačítko filtru (trychtýř), anebo jakmile je volba jednoznačná.
► Plný trychtýř ukazuje celou startovku, prázdný pouze závodníky, kteří stanoviště/trať ještě neabsolvovali.
► Je lepší vybírat závodníka ve svislé poloze telefonu/tabletu, protože seznam vyhovujících závodníků se rovnou zobrazuje.
► Ve vodorovné poloze lze podobného efektu dosáhnout tím, že po zadání dostatečně dlouhé části čísla nebo jména zmáčkneš Hotovo.
► Pokud chceš měřit závodníka, který není ve startovce (nebo startovku nemáš), musíš zadat celé jméno ručně.

Rozhodčí na časovce

► Jakmile zmáčkneš tlačítko TEĎ!, rozběhne se čas a objeví se tlačítka pro odpovědi (vč. tlačítka X pro jakoukoliv neplatnou odpověď).
► Po poslední odpovědi nebo vypršení času se sice objeví tlačítko Stop (černý čtvereček), ale stopky se nezastaví a i další odpovědi a časy se zaznamenávají pro případ chyby.
► Pokud zmáčkneš špatnou odpověď, zmáčkni správné tlačítko a pokračuj dál. Pokud zmáčkneš nějakou "odpověď" omylem, pokračuj dál. Aplikace umožní provést před uložením opravu takovýchto chyb.
► Pokud jsi zmáčkl tlačítko TEĎ! předčasně, máš dvě možnosti:
 • Naklikáš libovolné odpovědi, poté smažeš záznam a vrátíš se znova na start měření.
 • Pokud se jedná jen o pár vteřin, necháš čas běžet, dokončíš přípravu, a v okamžiku skutečného startu zmáčkneš "odpověď" X. Aplikace ti posléze dovolí tento první úsek času vymazat (tlačítkem Posun startu).
► Pokud během měření přijde hovor, může se na chvilku objevit okno telefonní aplikace, které zakryje displej. V takovém případě není třeba nic dělat, okno samo hned zmizí, aniž by přerušilo měření.
► Jedinou možností, jak okno pro měření času opustit, je zmáčknutí tlačítka Stop.

Zápis odpovědí a časů

► Po zastavení stopek se zobrazí kompletní výsledek závodníka. Ve výjimečném případě, že došlo k nějakému problému, můžeš opravit jméno závodníka, výsledný čas a odpovědi.
► Pokud jsi před měřením zadal špatného závodníka, můžeš jméno změnit ručně, anebo vybrat správného ze startovky pomocí ikony s lupou (po zvolení závodníka se vrátíš do editace ikonou s "fajfkou").
► Můžeš vložit nezaznamenanou odpověď. Typické použití je v situaci, kdy závodník otočí dvě mapy naráz.
► Můžeš změnit libovolnou odpověď kliknutím na tlačítko odpovědi.
► Omylem zadanou odpověď můžeš vymazat, přičemž aplikace nabídne, jestli chceš čas posunout anebo zachovat původní čas odpovědi.
 • Odpověz Ano, pokud jsi zmáčkl špatné tlačítko v okamžiku, kdy závodník odpověděl, a poté jsi odpověď opravil.
 • Odpověz Ne, pokud jsi zmáčkl tlačítko omylem, aniž závodník vůbec odpověděl.
► Celkový čas můžeš tlačítky +1/-1 posouvat o jedničku nahoru nebo dolů.
► Doporučujeme okomentovat změny v políčku Komentář.
► Všechny provedené změny můžeš odvolat tlačítkem Obnovit.
► Záznam také můžeš neodvolatelně vymazat tlačítkem Odstranit.
► Jedinou možností, jak ukládání výsledků opustit, je zmáčknutí tlačítka Uložit.
► Pokud ukončíš tento dialog dřív, než opíšeš data do závodníkovy průkazky, můžeš ho znovu spustit akcí Ukaž poslední záznam položky Speciální akce hlavního menu.
► Kdykoliv později můžeš také přejít do menu Výsledky a výsledkový soubor si nechat zobrazit.

Ražení do mobilní průkazky

► V režimu mobilní průkazky (mobil/tablet si sám neseš) se před startem nejprve identifikuješ, poté vybereš část trati, kterou chceš absolvovat (pokud je jen jedna část, tento krok odpadá), a poté se objeví obrazovka se startovním tlačítkem (trojúhelníček).
► Jakmile tlačítko zmáčkneš, rozběhne se čas a uvidíš tlačítka jednotlivých úloh (jedné části) trati.
► Ražení odpovědi vyvoláš kliknutím na tlačítko s číslem úlohy. Objeví se tlačítka pro všechny možné odpovědi a kliknutím na jedno z nich vybereš svoji odpověď.
► Zvolená odpověď se objeví na tlačítku patřičné úlohy. Pokud je to pořadatelem povoleno, odpověď můžeš později změnit.
► Abys předešel nechtěnému oražení, můžeš mezi jednotlivými odpověďmi stisknout klávesu Zpět nebo tlačítko Zamknout. Aplikace zmizí z displeje a kdykoliv později si ji můžeš zase vyvolat.
► Po oražení všech kontrol zastavíš stopky kliknutím na tlačítko s čtverečkem. POZOR! Zastavení stopek je třeba potvrdit do 5 sec stisknutím zvláštního tlačítka.
► ANT má implementované další ochrany před neúmyslným dotykem obrazovky, které si můžeš aktivovat v menu Nastavení (viz Nastavení aplikace).

Ražení na razícím stanovišti

► Při ražení na razícím stanovišti se nejprve identifikuješ pomocí NFC čipu nebo jménem a startovním číslem a objeví se seznam úloh, na něž lze na daném razícím stanovišti odpovídat.
► Výběr úlohy provedeš kliknutím kdekoliv na požadované řádce. POZOR! Úlohu musíš vybrat do cca 5 sec., potom tě ANT odloguje.
► Pokud je na stanovišti pouze jedna úloha, tento krok odpadá.
► Jakmile vybereš úlohu, objeví se tlačítka pro všechny možné odpovědi a kliknutím na jedno z nich zvolíš svoji odpověď.
► Výsledek se ihned uloží na disk zařízení a ANT ti nabídne možnost pokračovat volbou další úlohy (tlačítko Další) nebo se odlogovat (tlačítko Konec).

Správa výsledků

► Stránka Výsledky ukazuje všechny výsledkové soubory, které jsou uloženy na vnitřním disku mobilu/tabletu. Je možné je prohlížet, mazat a uploadovat.
► Podstatné informace (celkový čas a odpovědi) jsou na řádce výsledkového souboru uloženy bezprostředně za jménem závodníka.
► Uploadovat výsledky je možné třemi způsoby:
 • Pomocí HTTP/HTTPS je nahrát na server (tato akce může být zabezpečena heslem, které bude třeba v konfiguraci uploadu zadat).
 • Přenést je na zařízení připojené pomocí Bluetooth.
 • Stáhnout je (např. na PC) pomocí USB.
► Pokud některý soubor obsahuje výsledky, které ještě nebyly uploadované, má patřičné tlačítko zelený okraj.
► Všechny nepřenesené výsledkové soubory lze hromadně odeslat tlačítkem vpravo dole (s dvojitou šipkou).
► POZOR! Odinstalováním aplikace se všechny výsledkové soubory smažou!

Přenos výsledků

► Aplikace umí několik různých režimů přenosu výsledků, mezi kterými můžeš přepínat podle potřeby a kvality připojení:
 • Manuální - Přenos je vyvolán na žádost rozhodčího, zmáčknutím tlačítka pro upload na patřičné řádce obrazovky Výsledky.
 • Automatický - Přenos je zahájen po uložení výsledku každého závodníka.
 • Dávkový - Přenos je opakován vždy po několika závodnících, aplikace tě předtím požádá o svolení zahájit přenos. Počet závodníků je možno konfigurovat.
► Pro automatický a dávkový režim je možné stanovit časový limit, aby se předešlo dlouhému čekání v případě problémů sítě.
► Pokud automatický nebo dávkový přenos selže, aplikace ti nabídne nastartování tohoto dialogu, abys mohl upravit parametry dalších přenosů.
► Volbu Přenášený obsah obvykle předepisuje pořadatel. Definuje, zda aplikace má přenášet vždy kompletní výsledkový soubor, nebo pouze ty záznamy, které nebyly doposud odeslány.
► Všechny změny je třeba potvrdit tlačítkem Hotovo.

ANT Master Server

► Na některém zařízení s ANTem je možné rozjet HTTP server pro stahování konfigurace a ukládání výsledků. Slouží k tomu položka ANT Master Server menu Speciální akce.
► Před startem serveru můžeš nastavit, zda podřízená zařízení budou posílat výsledky na tvůj server, anebo identicky jako tvoje zařízení.
► Po startu začne server přijímat výsledkové soubory a počítat, kolik nových záznamů přijal. Ve vhodném okamžiku můžeš server ukončit, a pokud máš nastavené automatické odesílání výsledků na cílový server, ANT se pokusí odeslat všechny nové výsledky.

Hlášení problémů

► Pokud zaznamenáš problematické chování aplikace, velmi bychom ocenili, kdybys okamžitě, jak to je možné, uložil log aplikace a posléze nám ho poslal s nějakým komentářem. Patřičný modul vyvoláš v menu položkou Hlášení problémů.
► Tlačítkem Ulož log uložíš aktuální log do nového souboru, aby se později mohl poslat vývojářům, a současně můžeš rovnou doplnit komentář.
► Uploadovat logy je možné třemi způsoby:
 • Pomocí HTTP je nahrát přímo na server (ant.yq.cz).
 • Přenést je na zařízení připojené pomocí Bluetooth.
 • Stáhnout je (např. na PC) pomocí USB.
► POZOR! Odinstalováním aplikace se všechny soubory s logy smažou!